İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu

İŞARET DİLİ ÖĞRETİCİ VE TERCÜMANLIK EĞİTİMİ DERSLERİMİZDEN BİR KESİT..İşaret dili, işitme engeli ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı olan fakat belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleri ile mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir. Gelişen teknolojiye ve uzun süren uygulamalara göre işitme engeli olan bireylerin eğitiminde bireysel özelliklerin ve bireysel ihtiyaçların belirleyici olması gerekmektedir.

Kurumumuzda verilen işitme engellilere eğitim hizmetlerinin tümü, bireylerin işitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları, dil ve konuşma, sosyal, akademik tüm becerilerini olabilecek en üst düzeye çıkarabilmeyi hedeflemektedir.

Başlayacak Kurs Duyurularına Ulaşmak İçin Tıklayınız .

İşaret Dili Öğretiici ve Tercüman Eğitimleri

      Eğitimimiz süresince Öğrenci doğru gramer yapısıyla cümle kurmakta etkin olmaya başlamaktadır. Kelime dağarcığı da artmıştır ve işaret diline hakim olmayan çoğu kişinin düşmüş olduğu ‘İşaretlendirilmiş Türkçe’ ile cümle kurmasının önüne geçilirken, sağır bir bireyin kendisi anlayabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmeleri pratiklerle desteklenir.
      Türkçe’nin terminolojik yapısının işaret diline doğru şekilde aktarımı sağlanır, örneğin ‘Yüz’ kelimesinin Türkçe’de birkaç anlamı vardır, işte bu gibi anlam farklılaşmasında hangi ‘Yüz’ işaretinin işaret dilinde uygun cümleyi oluşturulabileceğini öğretmekteyiz. Başka bir örnek ise ‘yakalamak’ fiilidir ve bu fiilin kaçan bir kişiyi mi? Ya da ‘suçüstü yakalamak’ mı? Olduğu doğru aktarımla gramer yapısına uygun cümle kurulması sağlanmaktadır. Basit diyalog cümlelerinin ötesindeki cümlelerde kelimelerin nasıl değiştiği ve neden duyduğumuz kelimenin işareti yapılmayıp farklı işaretlerle cümle kurulduğu ve/veya kurulması gerektiği vurgulanarak bilgilendirilir (bu şekilde işitme engelli/sağır bireyler sizi anlamaz).
       Türkçe dilbilgisi ve İşaret dili dilbilgisinin büyük farkını yine örneklerle öğretmekteyiz. Öğrencimiz artık öğrendiği dilin yabancı bir dil olduğunu iyice kavramış ve aktaracağı cümleleri konuşma dili olan Türkçe düşünmeMeye başlamış ve ezber bozulmuştur, seri halde iletişim sürecine de girmiştir.
Eğitimlerimize gönüllü olarak gelen İşitme Engelli/Sağır bireylerle birlikte bilginin ışığında bolca pratik yaparak iletişim sürecinde de ilerlemeye devam etmektedirler.{/tab Kurs İçeriği}

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu Sertifika Programımız toplam 200 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

Tab Title 1

Your text...

Tab Title 2

Your text...

  • İşaret Dili Genel Özellikler
  • İşaret ve Beden Dili İlişkisi
  • İletişim ve Günlük Konuşma Dili
  • TİD Özelliklerine Göre Cümleler
  • TİD Cümlelerinde Ekler ve Zaman
  • TİD Cümlelerinde Öğeler
  • TİD’e Göre Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma
  • TİD Kurallarına Göre Çevirmenlik

Kimler Katılabilir

- En az Ön Lisans seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- MEB onaylı İşaret Dili sertifikası (120 saat) olanlar,
- İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi almak isteyenler,
- İşaret Dili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi ( En az Ön lisans seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- MEB onaylı işaret Dili sertifikası (120 saat)

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

1. İşaret Dili sertifikam olmadan İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi sertifikası alabilir miyim?
İşaret dili tercümanlığı kursuna gelebilmek için öncelikle aranan şartlar arasında işaret dili eğitimini tamamlamış olmak yer alır yani kursiyerlerin MEB sertifikalı işaret dili eğitimi sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

2. İşaret Dili Eğitimi sertifikam var ama MEB onaylı değil yine de İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursuna kayıt olabilir miyim?
Maalesef sadece MEB onaylı işaret dili eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir. MEB onaylı olmayan hiç bir sertifika bu kurs için yeterli değildir.

Sertifikamız

Diğer

- Ankara İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu
- Ankara İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikası
- Ankara İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Kursu Sertifika Programı