Ankara İşaret Dili Kursu

İŞARET DİLİ TEMEL EĞİTİMİ

  

Türk İşaret Dili (TİD) kursu, işaret dilini aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilen bireylerin yetiştirildiği bir eğitim programıdır. İşaret Dili Eğitiminde kurumumuz örgün ve uzaktan eğitim olarak iki seçenek sunmaktadır.

İşaret dili bilen kişilerin sayısı artmasıyla birlikte işaret dili bilen çalışanlara ihtiyaç da artmaktadır. Kamu sektöründe ve özel sektörde işe alımlarda bazı kriterler arasında “işaret dilini bilen” ibarelerine rastlanmaktadır.

Türk İşaret Dili kullanabilen kişiler aşağıdaki alanlarda çalışabilirler.
 • Halk Eğitim Merkezleri İşaret Dili Kurslarında, Belediyelerce Düzenlenen İşaret Dili Kurslarında uzta öğretici olarak ders verebilirler.
 • Adliyelerde bilirkişi veya tercüman olarak görev alabilirler.
 • Noterden tasdikli yeminli tercümanlar Tapu Daireleri, Karakollar, Hastaneler, Bankalar vs... (Yeminli Tercümanlar sahip oldukları sertifikaları noterden onaylatarak yeminli tercümanlık yapabilmektedirler.)
 • Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun ulusal ve uluslararası gerçekleştirdiği tüm spor dallarında görevlendirilmek üzere spor organizasyonlarında tercüman olarak spor kulüplerine hizmet vermektedirler.
 • Dernek ve Spor Kulüplerinde işitme engelli vatandaşlarımıza günlük hayatlarında yardımcı olmak üzere aylık ücretle veya günlük ücretle hizmet vermektedirler.
Başlayacak Kurs Duyurularına Ulaşmak İçin Tıklayınız .

Türk İşaret Dili Temel Eğitimi

      İşaret Dili 120 saatlik temel eğitim ile başlar ve bu eğitim işaret dilinin temelini oluşturmaktadır. İşitme engelli/sağır bireylere yardımcı olmak isteyen bireylerin tercih ettiği 120 Saatlik İşaret Dili eğitimden mezun olan kursiyerlerimiz, iş başvurularında bir adım öne çıkmakta, çalışmaya devam ettikleri iş yerlerinde ayrıcalıklı olmakta dırlar.

      120 saatlik İşaret Dili eğitimleri öğrencinin kişisel gelişimine katkı sağlarken, işitme engelli bireylerle ilk iletişimi sağlamak için kelimelerin ve basit diyalog cümlelerinin öğrenilmesinden oluşmaktadır. Diyalog cümleleriyle kendini duymayan bir bireye tanıtabilen öğrenci işitme engelli bir bireye yardımcı olabilecek düzeye gelirken Sağır Kültürü hakkında da bilgilenmeye başlayan öğrenciye ‘’İşaret dili ve İşaretlendirilmiş Türkçe’ nin’’ farkı da öğretilerek öğrencinin bilgilenmesi sağlanmaktadır. İşaretlendirilmiş Türkçe’ nin duyulan her kelimenin tek tek işaretle anlatılmaya kalkışılmasıdır ve bu durumda işaret dili değil anlamı olmayan ve hiç bilinmeyen bir dil (Tarzanca) meydana geldiğini de örneklerle öğretmeye başlamaktayız.

       İşaret dilini yeni öğrenen kursiyerler işaretleri sürekli tekrar ederek ve kendisine verilmiş kaynaklardan yararlanarak, evde ayna karşısında pratik yapmasıyla işaretlerin serileşmesini sağlayabilirken, kursumuza gelen gönüllü İşitme Engelli/Sağır bireylerle de iletişime geçerek kelimeleri unutmaması ve cümleleri oluşturması açısından da pratiğine büyük katkı sağlayabilmektedirler. (El kaslarının güçlenmesi için de el hareketleri yapabilir ve el içine alacağı stress toplarından faydalanabilir.)

İşaret Dilleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

        Türkçe, İngilizce, Çince vb. konuşma dillerinde görüldüğü gibi Amerikan İşaret Dili, İngiliz işaret Dili, Türk İşaret Dili vb. işaret dillerin sözcük/işaret yapısı, sözdizimi, soru yapıları, anlam yapıları, dilbilgisi kuralları vardır. İşaret dilleri de konuşma dilleri gibi karmaşık bir yapıya sahiptir. İşaret dilleri hem somut (kedi, kitap vb.) hem de soyut kavramları (akıl, zeka, din vb.) içermektedir. Dünyada sadece bir tane işaret dili yoktur, bilinen ve üzerinde bilimsel araştırmalar yapılan 100 civarında işaret dili vardır. Bir tane işaret dili biliyor olmak, diğer işaret dillerini doğrudan bilmek anlamına gelmemektedir. Bir kişi Türkçe biliyorken aynı anda İngilizce biliyor anlamına taşımamaktadır, Türkçe bilen bir kişi İngilizceyi nasıl öğrenebilirse, TİD (Türk İşaret Dili) bilen birisi de aynı şekilde Amerikan İşaret Dili(ASL)’ni öğrenebilirler.
       İşitme Engelli veya sağır olmak demek illaki bir işaret dilini tam anlamıyla bildiği anlamına gelmez. Türkiye’de de, dünyada da pek çok sağır insan kendi ülkelerine ait olan işaret dilini bilmemektedir, ev-içinde geliştirilen ev işaretlerini kullanmaktadırlar. Öte yandan Anadili işaret dili olan Sağırların bütün işitme engellilere ve sağırlara oranı %5 civarındadır. Diğerleri ise sonradan, özellikle işitme engelliler/sağırlar okullarında veya sağırlar derneklerinde işaret dilini öğrenirler.
       Bilinen bir yanlış da şudur ki, işaret dillerinin konuşma dillerinden türediğidir, işaret dilleri konuşma dillerinden türememiştir. Ayrıca işaret dilleri konuşma dillerindeki sözcüklerin(kelimelerin) karşılığı olan işaretleri yan yana oluşturulmamaktadır. Örneğin bir şarkı sözü veya konuşma veya cümleyi olduğu gibi kelime-kelime işaretlerle anlatılmaya kalkışıldığında ‘’Tarzanca’’ gibi bir görünüm sergiler. Çünkü kendi konuşma dilimize farklı bir dili uyarlamaya kalkmamız o dilin dilbilgisi ve gramer yapısını yok saymak olur. İşaret dilleri Türkçe gibi sonradan eklemeli bir dil değildir, örneğin Türkçedeki gibi –i hali, -yor eki yoktur ama bu işaret dillerinin asla zayıf bir dil olduğu anlamına gelmez. Çünkü dünyadaki konuşma dilerinin büyük bir kısmı sondan eklemeli değildir ve bazılarında da çok az son-ek bulunmaktadır. Ve yine zaman eklerinin olmaması da işaret dilinin zayıf bir dil olduğunu göstermez (Zaman kavramlarını belirtecek işaretlerden yardım alınır) Yine en bilinen örnek Mandarin Çincesidir ve bu dilde geçmiş zaman, gelecek zaman gibi ekler mevcut değildir.

      İşaret dilleri hakkında bilinmesi gereken en önemli konulardan birini özetle şöyle anlatabiliriz, Bir toplumda kullanılan işaret dilinin o toplumun dilinden türediği gibi yanlış bir algıya kapılmamak gerekir. İşaret dili konuşma dilinden türemediği gibi tüm dilsel toplulukların da kullandığı tek bir işaret dili de yoktur. Toplumsal işaret dilleri o toplumlara özgüdür ve içlerinde özerk dilbilgisel ve anlamsal yapıları barındırmaktadır.

 

Kurs İçeriği

İşaret Dili Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • İşaret Dili ve Çevre
 • Okul ve Eğitim İşaretleri
 • Gıda ve Giyim İşaretleri
 • TİD Dilbilgisi Kavramları
 • Duygular ve Eşyalar
 • Zaman ve Zaman Dilimleri
 • Trafik ve Canlılar
 • Meslekler
 • Spor ve Coğrafi Terimler
 • Karşılıklı Konuşma

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- İşaret Dili Sertifikası almak isteyenler,
- İşaret Dili ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Diğer

- Ankara İşaret Dili Kursu
- Uzaktan Eğitim İşaret Dili Kursu
- Ankara İşaret Dili Sertifikası
- Uzaktan Eğitim İşaret Dili Sertifikası
- Ankara İşaret Dili Kursu Sertifika Programı
Uzaktan Eğitim İşaret Dili Kursu Sertifika Programı
- İşaret Dili Eğitimi (Örgün ve Uzaktan Eğitim)