Eğiticinin Eğitimi Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-egiticinin-egitimi-sertifikasi-kursu

Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar ve eğiticilik yapmak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanmış olan 45 saat süreli bu eğitim, eğiticinin kurum çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde yapılması adına bilgi aktarımında bulunabilmesini sağlamak ve bu yöndeki beceri ve davranışlarını geliştirmek, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan bir birey olmasını hedeflemektedir.

Eğitici Eğitimi Sertifika Programına Kimler Katılmalı?
-Sürücü kurslarında İlkyardım derslerine girecek olan eğiticiler,
(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği :Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE 27 – a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,)
-İHA Pilotlarına eğitim verecek eğiticiler,
İHA EĞİTİCİ EĞİTİMİ 
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA)
Madde -14(11) 
Pilota teorik eğitim verecek eğitici aşağıda belirtilen nitelikleri sağlar.
a) En az lise diplomasına sahip olmak.
b) Eğiticinin eğitimini başarı ile tamamlamak.
-Eğitim veren  İş Güvenlik Uzmanları,

-Eğitim veren İşyeri Hekimleri,
-Çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim verecek olan kişiler,
-Kendi alanında eğiticilik yapacak kişiler,
-Pedegojik formasyonu olmayan eğiticiler.

Eğitici Eğitimi Kursları
Özel Ünvan Meslek Eğitim Kurslarında,
Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı, yüz yüze eğitimle hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplam 45 saat  9 gün sürmektedir. Eğitim bitiminde kurumumuzda MEB gözetiminde yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara MEB onaylı "EĞİTİCİ EĞİTİMİ" (45 saat) sertifikası verilmektedir. Ders kitabı ücretsiz verilecektir.

Özel Ünvan Uzaktan Eğitim Kurslarında, Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı uzaktan eğitimle verilmektedir. Süre 45 saat 9 gündür. Kursa kayıt yaptırdığınız gün size kullanıcı adı ve şifre sms olarak gönderilmektedir. Web sitemizden uzaktan eğitim sistemine girerek istediğiniz saatlerde dersleri takip edebilirsiniz. Ders kitabı ve çalışma soruları sistemimizde mevcuttur. Ders içerikleri ve sunum Yar. Doç. Yener Lütfü Mert tarafından hazırlanmıştır. 

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası, Kurumumuzdan alınan sertifikalar MEB onaylı olup Milli Eğitim Bakanlığı E-ÖZEL (https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx) sisteminden doğrulanabilir. MEB onaylı sertifikalar sadece yetkili kurumlarca verilebilir. Kurum Ruhsatımıza HAKKIMIZDA linkinden karekodları okutarak ulaşabilirsiniz. Sertifikalar Süresizdir.

Kurs İçeriği

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programımız toplam 45 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 1. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 1
  1. Nasıl Öğreniyoruz?
   1. Başlıca öğrenme kuramları
    • Davranışçı Öğrenme Kuramı
    • Bilişsel Öğrenme Kuramı
    • Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
  2. Bilgiyi İşleme Modeli
   1. Öğrenme
   2. Hatırlama
   3. Unutma
  3. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  4. Öğretim İlkeleri
   1. Bireyselleştirme İlkesi
   2. Bilinenden Bilinmeyene Öğretim İlkesi
   3. Esneklik İlkesi
   4. Açıklık İlkesi
   5. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi
   6. Ekonomiklik İlkesi
   7. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi
   8. Güncellik İlkesi
  5. Öğretim Stratejileri
   1. Sunuş
   2. İnceleme ve Araştırma
   3. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi
  6. Üst Düzey Öğrenmeler
   1. Yaratıcı Öğrenme
   2. Eleştirel Öğrenme
  7. Öğrenme Hedefleri
  8. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 2. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU 2
  1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri
   1. Androgoji
  2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar
  3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
  4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar
  5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
   1. Anlatma Yöntemi
   2. Soru-Cevap Yöntemi
   3. Mikro Öğretim
   4. Tartışma Yöntemi
   5. Örnek Olay Yöntemi
   6. Gösterip Yaptırma Yöntemi
   7. Problem Çözme Yöntemi
   8. Bireysel Çalışma Yöntemi
   9. Proje Yöntemi
   10. Rol Oynatma Yöntemi
   11. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri
   12. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellileri
   13. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri
   14. Buluş Yoluyla Öğrenme
  6. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  7. Öğrenme Stilleri
   1. Görsel Öğrenme
   2. İşitsel Öğrenme
   3. Kinestetik / Tüm Bedenle Öğrenme
  8. Öğrenme Stratejileri
   1. Dikkat Stratejileri
   2. Tekrar Stratejileri
   3. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler
   4. Yürütücü Biliş Stratejileri
   5. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler
  9. Öğrenme düzeyleri
  10. Öğrenme Yolları
   1. Aktif Dinleme
   2. Not Alma
   3. Görsel Materyalleri Kullanma
   4. Sorular Sorma
  11. Bilgiyi İşleme Süreci
   1. Beklenti
   2. Algılama
   3. Genelleştirme
   4. Hatırlama
   5. Anlamsal Şifreleme
   6. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama
  12. Grup Çalışması - Uygulama
  13. Beyin fortınası - Soru Cevap
  14. Konuların Analizi
  15. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 3. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA
  1. Eğitim İhtiyaç Analizi
  2. Eğitim Progrmının Öğeleri
   1. Hedefler
   2. Eğitim Durumları
   3. Sınama Durumları
  3. Beklentiye Uygun Eğitim Hazırlamak
  4. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. Program ve Tasarım
   1. İstek Faktörünün Belirlenmesi
   2. Sunum Türünün Belirlenmesi
   3. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması
   4. Doğru Kaynakların Seçimi
  6. İçerik Seçimi
  7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması
  8. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  9. Eğitim Ortamı
   1. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı
   2. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması
  10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma
  11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması
   1. Giriş
   2. Gelişme
   3. Sonuç
  12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması
  13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması
  14. Eğitim Notlarının Hazırlanması
  15. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  16. Uygulama Zamanının Seçilmesi
  17. Yaşamla Bağlantıların Kurulması
  18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
   1. Yapılandırmacılık
   2. Proje Temelli Öğrenme
   3. Problem Temelli Öğrenme
   4. Beyin Temelli Öğrenme
   5. Tam Öğrenme
   6. Yaşam Boyu Öğrenme
  19. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 4. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 1
  1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi
  2. Eğitimcinin Rolü
   1. Giyim ve Dış Görünüş
   2. Duruş
   3. Ses Tonu
   4. Beden Dili
  3. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi
  5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim
   1. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek
   2. Aykırı Seslerin Bastırılması
   3. Katılımcılara Eşit Mesafe Kuralı
   4. Kişisel Alanı Korumak
  6. Topluluk Önünde Konuşma
  7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler
  8. Eğitimle İlgili Yaratma - Buzkırıcılar
  9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek
  10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi
  11. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 5. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA 2
  1. Etkili Sunum Aşamaları
   1. Dikkat Çekme
   2. Güdüleme - İstekli Kılma
   3. Hedeften Haberdar Etme
   4. Hazırbulmuşluk
   5. Sunu Yapma
   6. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme
   7. Aktarma / Dönüştürme - Uygulama
   8. Değerlendirme
   9. Ödev - Proje
  2. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler
   1. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri
   2. Sunum Akışının Planlanması
    • Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması
    • Katılımcıların Analizi
    • Taslak Planın Hazırlanması
    • Kaynak Malzemenin Seçilmesi
    • Notların Oluşturulması
  4. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler
   1. Etkili Açılış
   2. Grubu Canlı Tutma
   3. Zaman Yönetimi
   4. Etkili Kapanış
  6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler
  7. Katılımcı Tepkilerini İzleme
  8. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 6. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
  1. Sunumlarda Yapılması / Yapılmaması Gerekenler
  2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel - İşitsel Araçlat / Teknoloji ile Desteklenmesi (PowerPoint)
  3. PowerPoint Slaytlarının Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi
  4. Slaytların Yazılımı
  5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları
  6. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 7. GERİBİLDİRİM
  1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi
   1. Soru Sorma Nedenleri
  2. Soru Sorma Teknikleri
   1. Açık Uçlu Sorular
   2. Kapalı Uçlu Sorular
  3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar
   1. İçerik Açısından
   2. Biçim Açısından
   3. Düzen Açısından
   4. İfade ve Anlatım Açısından
  4. Soru Düzeeyleri
   1. Bilgiyi Ölçen Sorular
   2. Anlamayı Ölçen Sorular
   3. Uygulamayı Ölçen Sorular
   4. Analizi Ölçen Sorular
   5. Sentezi Ölçen Sorular
   6. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular
  5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri
  6. Yanıtların Alınması
  7. Katılımcı Soruları
  8. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fortınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
 8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar
   1. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası
   2. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri
  2. Değerlendirme
   1. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları
  3. Eğitim - Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri
  4. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler
   1. Geçerlilik
   2. Güvenilirlik
   3. Kullanışlılık
  6. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması
  7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları
   1. Yazılı Yoklamalar
   2. Kısa Cevap Gerektiren Testler
   3. Doğru - Yanlış Testler
   4. Çoktan Seçmeli Testler
   5. Sözlü Sınavlar
   6. Performansın Ölçülmesi
   7. Diğer Gözlem Araçları
   8. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi
  8. Değerlendirme ve Not Verme
  9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler
  10. Grup Çalışması - Uygulama
   1. Beyin fırtınası - Soru Cevap
   2. Konuların Analizi
   3. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşılması

Kimler Katılabilir

-MEB onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Programına en az lise mezunları katılabilir.
-İHA Pilotlarını yetiştirecek olan eğiticilerin alması gereken sertifikadır.
-Sürücü kurslarında İlkyardım derslerine girecek olan eğiticilerin alması gereken sertifikadır.
(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği :Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE 27 – a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,)
-Eğiticilik yapmak isteyen İş Güvenlik Uzmanlarının alması gereken sertifikadır.
-Eğiticilik yapmak isteyen İşyeri Hekimlerinin alması gereken sertifikadır.
-Çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim verecek olan kişilerin alması gereken sertifikadır.
-Kendi alanında eğiticilik yapacak kişilerin alması gereken sertifikadır.
-Pedegojik formasyonu olmayan eğiticilerin alması gereken sertifikadır. 

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Diğer

- Ankara Eğiticinin Eğitimi Kursu
- İstanbul Eğiticinin Eğitimi Kursu
- Ankara Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
- İstanbul Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
- Ankara Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programı