Avcılık Kursu Ankara

unvan-mesleki-egitim-avcilik-egitimi-sertifikasi-kursu
Avcı eğitimi kurs programının hazırlanmasında; tarihsel sürecin başlangıcından bu yana, avlanmaktan beklenenin öldürmek olmadığı, silahların etkinliği arttıkça insanoğlunun av hayvanlarının rakibi olarak kendine özgü iradesine sınırlamalar getirmesi, ülkemizde avcılığın temel sorunu olan eğitim ve öğretim eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

Avcı eğitimi sertifikası almadan avlanamazsınız.

Lisanslı uzman kadromuzla; av silahları, av köpekleri, av hayvanları, avda ilk yardım, avlanma süreleri, avlanma bölgeleri, av yasakları, avlanma limitleri, avlanma pulu alma ve ruhsat çıkarma işlemleri gibi avcılık ile ilgili tüm soru ve sorunlarınıza çözüm sunuyoruz.Kurs İçeriği

Avcılık Eğitimi Kursu Sertifika Programımız toplam 32 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması
 • Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü
 • Avcılıkta ahlaki değerler
 • Yurdumuzda av hayvanları
 • Av silahları ve uygulaması
 • Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar
 • Av için gerekli bilgiler
 • Sağlık bilgisi
 • Avcılıkla ilgili mevzuat

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Avcılık Sertifikası almak isteyenler,
- Avcılık tutkusu olanlar.

Gerekli Belgeler

- Kimlik Kartı Fotokopisi,
Öğrenim Belgesi (En az okur yazar.),
- Sağlık Raporu (Aile Hekimliklerinden kurs katılımı için.)

Önkayıt
Avcılık işlemleri


Avcılık Sertifikası Alma 

Avcılık yapılabilmeniz için, öncelikle Avcı Eğitimi Sertifikası almanız gereklidir, bunun için gerekli belgeleri temin ederek kurumumuza başvurabilirsiniz.

Ruhsat Çıkarma İşlemleri
 1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan bir adet ikametgah belgesi.
 2. Açıklamalı nüfus kayıt örneği
 3. Herhangi bir sağlık ocağından alacağınız ve üzerinde “Akıl hastalığı veya psikolojik ve nörolojik yönden silah taşımasında engel hali bulunmamaktadır” şeklinde açıklama olan bir sağlık raporu.
 4. Sabıka kaydı.
 5. Vergi dairesine ya da ilçe mal müdürlüklerine yatıracağınız harca ilişkin makbuz
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No bulunması zorunludur.)
 7. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yukarıda istenilen belgeler hazırlandıktan sonra yarım karton dosyaya konularak bir adet dilekçeyle il ilçe merkezlerinde Emniyet Müdürlüğü ruhsat masasına müracaat edilir.

( Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz. )

Ruhsat masasından satın alma belgesi alındıktan sonra tüfek bayiden satın alınır ve tüfek faturasıyla birlikte ruhsat masasına götürülür. Son olarak tüfeğin seri numarası , çapı ve markası ruhsata işlenerek şahsa teslim edilir. Kişiler aynı ruhsata 6 adet tüfek işletebilme hakkına sahiptir.

Avlanma Belgesi Almak İçin

 1. Avcılık Sertifikası
 2. Tüfek ruhsatı aslı (yivsiz) ve fotokopisi
 3. İkametgah
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf
 6. Vergi dairesi makbuzu (Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 9148 nolu hesaba yatırılan harç bedeli)
 7. Dernek üyesi olanlar için 135,50 TL, dernek üyesi olmayanlar için 148.10 TL
 8. O yılın  dernek üye dekontu ( üye olmayanlar dekont götürmeyecek.)
 9. Bu belgelerle birlikte Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
Avlanma Pulu Almak Için Gerekli Belgeler

Av sezonunda Ziraat Bankası hesabına yatırılan avlanma pul bedeli dekontu ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek  avlanma pulu  alınabilir.

2018-2019 AV YILI (NİSAN 2018- MART 2019) AV TURİZMİ UYGULAMA TALİMATI

http://www.milliparklar.gov.tr/dosyalar/avturizmi_talimat.pdf

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Avcı Eğitimi Sertifikası
Sertifika Sorgula: https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx
Diğer

- Ankara Avcılık Kursu
- İstanbul Avcılık Kursu
- Ankara Avcılık Sertifikası
- İstanbul Avcılık Sertifikası
- Ankara Avcılık Kursu Sertifika Programı
İstanbul Avcılık Kursu Sertifika Programı