Halkla İlişkiler Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-halkla-iliskiler-egitimi-sertifikasi-kursu

Günümüz koşullarında halkla ilişkiler faaliyetleri, şirketlerin başarıya ulaşması için
kullandıkları lüks bir araç olmaktan çıkarak bir zorunluluk hâline gelmiştir.

Halkla ilişkiler, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlık kazanmaktadır. Bu
meslekte başarılı olabilmek için önce mesleğinizin anlam, önem ve içeriğini doğru şekilde
çözümlemelisiniz. Bunun için de farklı halkla ilişkiler tanımlarını incelemeli, tarihsel süreç
içinde halkla ilişkilerin nasıl değişip gelişerek günümüzdeki vazgeçilmez bir meslek hâline
geldiğini araştırmalısınız. Sektörde çeşitli şirketlerde yapacağınız örgütlenme analizleri, iş
yaşamınızda size kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca mesleğinizle ilgili etik kuralları incelemeniz,
etik anlayışı gelişmiş bir çalışan olarak iş yaşamınızda saygı görmenizi sağlayacaktır.

Kurumuz size mesleğinizin tanımı, kapsamı, tarihsel süreci, iş yaşamındaki yeri,
ülkemizdeki ve uluslararası etik kuralları anlatılmıştır. Bu araştırma sizi, halkla ilişkiler
alanının bilimsel değerlerine saygılı, mesleğinin gereklerine hâkim bir çalışan olma isteğine
yönlendirecektir.
İş hayatında çalışanlar arasında yaşanan problemlerin bir kısmının yetki ve sorumluluk
karmaşasından kaynaklandığı bilinmektedir. Bu modül ile siz, yetki ve sorumluluklarını
bilen, örgüt içindeki pozisyonunun gereklerini kavrayarak görev ve sorumluluklarına uyan
bir çalışan olmanın öneminin farkına varacaksınız.

Güncel Kurs Duyurularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Halkla İlişkiler Uzmanının Görevleri

 • Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar,
 • Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar,
 • Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler,
 • Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler,
 • Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

 

Halkla İlişkiler İstihdam Alanları

Halkla İlişkiler Eğitimi ve Sertifikası alan kişiler;

 • Kamu kuruluşları, 
 • özel sektörde turizm, gıdaya, eğitim, sağlık sektöründe çalışabilirler.
 • Herhangi bir kurum içerisinde, 
 • İletişim uzmanı,
 • Reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu,
 • Kurumsal iletişim sorumlusu,
 • Marka yöneticisi,
 • Pazarlama iletişimi koordinatörü gibi unvanlarla çalışabilirler.
 • Reklam ajansı,
 • Halkla ilişkiler ajansı,
 • Medya planlama şirketi,
 • Dijital iletişim ajansı
 • Stratejik planlama,
 • Pazar ve tüketici araştırmaları,
 • Medya planlama ve satın alma,
 • Müşteri ilişkileri gibi alanlarda piyasaya dışarıdan hizmet verebilirler.

 

Kurs İçeriği

Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci
  • Halkla ilişkiler temel kavramı/nitelikleri
  • Reklam ve halkla ilişkiler
  • Propaganda ve halkla ilişkiler
  • Lobicilik ve halkla ilişkiler
  • Hedef kitlelerin amaçlarının Tespiti
  • Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uyguluma planının yapılması
  • Bütçeler- masraflar
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
  • Kurumsal konumlandırma
  • Kriz İletişimi yönetimi
  • Değişim yönetimi ve iç iletişim
  • Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
  • Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi lider iletişimi
  • Kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması
  • Doğru mesaj, Doğru İmaj
 • Medya İlişkileri Yönetimi
  • Medya dediğimiz Nedir? Medya Neden bu kadar önemli?
  • Medya ile ilişkilerden ne anlıyoruz? İlişki mi? İletişim mi?
  • Medya tarafında hayat nasıl akıyor?
  • Türk medyasının yapısı ve özellikleri, dünya medyasından farklılıkları
  • Güncel gelişmeler
  • Medya ile İyi ilişkiler nasıl yapılandırılır?
  • Medya ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
  • İyi bir medya stratejisi nasıl hazırlanır, neler olmalıdır?
  • Başarılı uygulamalardan örnekler
 • Kişisel Marka Yönetimi
  • Marka ve pazarlama kavramlarının netleştirilmesi
  • Örnek "marka" çalışması
  • Markamızı konumlandırmak ve ifade etmek
  • Hedef kitleye ulaşmak için doğru stratejiyi kurmak
  • Markamızı güçlendirmek ve zenginleştirmek
  • Güncel pazarlama tekniklerinin kişisel markamıza uyarlanması
  • İletişimde renk, giyim ve etiketin önemi
  • İletişimde kültürel farklılıklar
  • Markanın devamlılığı için iletişim
 • Müşteri çeşitleri
  • Hedefe uygun halkla ilişkiler planlaması
  • Davranış şekilleri
  • Değer yargılar
  • Motivasyon
  • Yüz yüze ilişkiler
  • Telefonda konuşma
 • Halkla İlişkiler Alanında Başarılı Bir Kariyer
  • Nereden başlamalı? Nereye doğru nasıl adımlar atmalı?
  • Başarılı bir kariyere giden yolda bekleyen sürprizler, yerine getirilmesi gereken olmazsa olmazlar…

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Halkla İlişkiler Sertifikası almak isteyenler,
- Halkla İlişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

 

Diğer

- Ankara Halkla İlişkiler Kursu
- İstanbul Halkla İlişkiler Kursu
- Ankara Halkla İlişkiler Sertifikası
- İstanbul Halkla İlişkiler Sertifikası
- Ankara Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programı