Sigortacılık Kursu

unvan-mesleki-egitim-sigortacilik-egitimi-sertifikasi-kursu
Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.

Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya ya da tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kuruma sigortacı kurum, bu kurum içerisinde poliçe kesimi ve takibi ile ilgilenen kişilere de sigortacı denir.

Sigortacının temel vasıfları;

 • Sigorta sektörünü tanımaları ,
 • Sigortacılığın temel kavramlarından yararlanılarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri, 
 • Sigortacılık branşlarının kapsamları ve temel kuralları kavramaları ,
 • Risk verilerini analiz etmeleri,
 • Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları ,
 • Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmaları
 • Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
 • Sigorta muhasebesi usul ve esasların kullanmaları,
 • Mali analiz tekniklerini kullanmaları, 
 • Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtma ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri, 
 • Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuat müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları 

şeklindedir.

Kurs İçeriği

Sigortacılık Kursu Sertifika Programımız toplam 170 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Sigorta ve sigortacılığın tanımı,
 • Tarihi gelişimi,
 • Sigortanın temel ilkeleri,
 • Sigortanın çeşitleri,
 • Sigorta sözleşmesi;
 • Hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri,
 • Sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri,
 • Risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması,
 • Sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı,
 • Sigorta işletmeciliğinde yönetim,
 • Stratejik planlama,
 • Sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması,
 • Bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi,
 • Bağımsız denetimler,
 • Tazminat sigortaları,
 • Yangın ve mühendislik sigortaları,
 • Sağlık sigortaları,
 • Nakliyat sigortaları,
 • Tarım sigortaları,
 • Hayat sigortaları.

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Sigortacılık Sertifikası almak isteyenler,
- Sigortacılık ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Sigortacılık Kursu
- İstanbul Sigortacılık Kursu
- Ankara Sigortacılık Sertifikası
- İstanbul Sigortacılık Sertifikası
- Ankara Sigortacılık Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Sigortacılık Kursu Sertifika Programı