Dış Ticaret Kursu

unvan-mesleki-egitim-dis-ticaret-egitimi-sertifikasi-kursu
Ülkemiz, üretim, büyüme ve ihracat rakamlarında dünya sıralamasında üst sıralara çıkmaktadır. Ürettiğini uluslararası pazarlarda pazarlamanın artık zorunlu hale geldiği günümüzde gerek üretici kesimde, gerekse Dış Ticaret firmalarında, dış ticaret eğitimi almış uzman personel ihtiyacı iyice artmıştır. Bu durum üreteceği ürünlerin hammaddesini ithal etmek isteyen ithalatçı firmalar için de geçerlidir.

Kurumumuz, Türk firmalarının dış ticaret alanında gelişen dünya pazarlarında başarılı, etkin ve verimli çalışabilmelerine destek vermek amacıyla oluşturduğu M.E.B Sertifikalı Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi Programı ile, bu alanda uzman, nitelikli ve piyasaya uygun Dış Ticaret Uzmanı kazandırmaktadır.

Kurs İçeriği

Dış Ticaret Kursu Sertifika Programımız toplam 64 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Girişimcilik ve Kariyer Olarak “Dış Ticaret Mesleği”
 • Dış Ticarete Nasıl Başlamalı?
 • İşletmeleri Dış Ticarete İten Nedenler
 • İşletmelerin Globalleşmesi
 • Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Gelişimi ve Beklentiler
 • Dünya Ticaret Örgütü, Kurallar ve Dış Ticaret Uygulamalarına Etkisi
 • AB’nin Yapısı ve Güncel Durumun Dış Ticaretimize Yansımaları
 • Türkiye-AB Ticari İlişkileri (Gümrük Birliği, Müzakere Süreci ve Dış Ticaret)
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Uygulamadaki Önemi
 • Dış Ticarete Hizmet Veren Kurumlar
 • İhracatçı / İthalatçı Şirket Kuruluşları
 • Dış Ticaret Şirketleri, İhracatçılar ve KOBİ’ler Açısından Önemi
 • İhracat Yöntemleri
 • İhracat Türleri
 • Dış Ticarette Risk Kavramı
 • Uluslararası Ticarette Sözleşmeler, Uyuşmazlıklar ve Tahkim
 • Dış Ticarette Önemli Belgeler
 • İthalat Sistemimizin Çerçevesi
 • İthalat Türleri
 • İthalat Rejiminin ve İthalat Tebliğlerinin Analizi
 • Malların Tanımı
 • Gümrük Tarife Pozisyonları
 • İstatistiklerden Yararlanma
 • İthalatta Haksız Rekabetten Korunma (Anti-damping vb.)
 • Serbest bölgelere tanınan avantajlar
 • Uluslar arası ticarette teslim şekilleri ve uygulama
 • Uluslar arası ticarette ödeme şekilleri ve uygulama
 • İhracatta alternatif finansman araçları
 • Eximbank kredi programları ve uygulaması
 • Özellikli Krediler
 • Eximbank Sigorta ve Garanti Programları ve Uygulaması
 • Uluslararası Pazarlama
 • Gümrük İşlemleri
 • Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri
 • İhracat Sayılan Satış ve Teslimler
 • İhracatta Vergi, Resim ve Harç İstisnaları
 • İhracatta KDV İadesi
 • Dış Ticarette yazışma teknikleri
 • İnternet ortamında müşteri bulma teknikleri
 • Nakliye ve Lojistik
 • Navlun ve Sigorta Dış Ticarette Fiyatlandırma ve Fiyat Teklifi Hazırlama

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Dış Ticaret Sertifikası almak isteyenler,
- Dış Ticaret ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.
- Firmalarda Dış ticaret personeli olarak çalışmak isteyenler
- Dış ticaret alanında kariyer yapma hedefi olanlar ve girişimciler

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Dış Ticaret Kursu
- İstanbul Dış Ticaret Kursu
- Ankara Dış Ticaret Sertifikası
- İstanbul Dış Ticaret Sertifikası
- Ankara Dış Ticaret Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Dış Ticaret Kursu Sertifika Programı