Temel Emlakçılık Kursu

unvan-mesleki-egitim-temel-emlakcilik-egitimi-sertifikasi-kursu
Temel Emlakçılık Hizmetleri, hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisinde araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.

Emlakçılık Kursu, emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Emlakçılık Sertifikası kurumumuz tarafından verilmektedir. Emlakçılık Kursu Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup yurt içi ve yurt dışında geçerlidir.Kurs İçeriği

Temel Emlakçılık Kursu Sertifika Programımız toplam 100 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Temel emlakçılıkla ilgili genel kavramlar
 • Emlak alım-satım,kiralama ve değerleme (ekspertizlik)hizmetleri
 • Hukuki ve ekonomik boyutta emlakçılık
 • Resmi yazı ile yapılan tapu işleri
 • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburu Standart Tebliği
 • Emlak Komisyonculuğu ve Aracılık
 • Emlak komisyonculuğu borç ilişkileri
 • Emlak komisyonculuğu ve tüketici hukuku
 • Tapu tanımı ve örgütü
 • Tapu siciline başvuru
 • Tapu sicilinin incelenmesi
 • Bilgi ve kayıt örneklerinin istenmesi
 • Tapu ve kadastro harçları ve damga vergisi
 • Konut alanları, Konut dışı kentsel çalışma alanları
 • Tarihi ve doğal çevrenin korunması
 • Parsellere ve yapı düzenine ait tanımlar Vergiler Gelir vergisi Kurumlar vergisi Emlak vergisi
 • Çevre ve temizlik vergisi Karma değer vergisi Damga vergisi Veraset ve intikal vergisi Vergi kanunu
 • Defter tutma ,Emlak alım-satımı Emlak kiralaması
 • Emlak pazarlama teknikleri Danışmanlık sözleşmesi Ekspertiz raporlarının hazırlanması
 • Halkla ilişkiler kurumsal imaj Kurum kimliği, felsefesi Kurumsal davranış iletişim
 • Kurumsal imajı etkileyen unsurlar Resmi yazı yapılan tapu işlemleri
 • Haciz,iflas,davalıdır şerhi,konkordato
 • Harita ve imar uygulamaları
 • Kentleşme ve imar hukuku
 • Gayrimenkul hukuku
 • Tapuda akitli ve akitsiz işlemler
 • Davranış bilimleri

Kimler Katılabilir

- En az ilköğretim seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Temel Emlakçılık Sertifikası almak isteyenler,
- Temel Emlakçılık ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az ilköğretim seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Emlakçılık Meslek Kursları için Milli Eğitim Bakanlığı Kararı

Ülkemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden Bakanlığımızın yetkili ve yorumlu olduğu Anayasanın 42'inci maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 56'ıncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlere rağmen bazı illerimizdeki emlakçılık meslek odaları ve demekleri Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezleri ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının düzenlediği kurslarda verilen emlakçilik kursu belgelerini geçerli saymadıkları ve vatandaşa bu konuda güçlük çıkardıkları ulaşan bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Ülkemizde yaşayan her kişi ve kuruluşun eğitim faaliyeti düzenleme hakkı bulunduğu bir gerçektir. Ancak uygulama aşamasında ya Bakanlığımızın ilgili birimlerinden izin alınması veya ilgili birimleri ile işbirliği yapılması zorunluluğu bulunduğu, Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen hükümler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği ilgi (a) da kayıtlı Danıştay Karan ve ilgi (c) de kayıtlı Başbakanlık Genelgesinde açık olarak belirtilmektedir. Ayrıca, Danıştay'ın ilgi (b) de kayıtlı karart gereğince emlakçılık kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları tarafından açılacağını hükme bağlamıştır. Aynı kararda Emlakçılar Odası, Emlak Meslek Dernekleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesindeki emlakçilik birimlerine emlakçilik kursu açma yetkisi veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TS-11816 "Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurullar" standardının 133 maddesinin yürürlüğünü de durdurmuştur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Temel Emlakçılık Kursu
- İstanbul Temel Emlakçılık Kursu
- Ankara Temel Emlakçılık Sertifikası
- İstanbul Temel Emlakçılık Sertifikası
- Ankara Temel Emlakçılık Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Temel Emlakçılık Kursu Sertifika Programı