Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık) Kursu

unvan-mesleki-egitim-gayrimenkul-danismanligi-egitimi-sertifikasi-kursuEmlak Danışmanlığı (Emlakçılık) Kursu
Temel Emlakçılık Hizmetleri Kursu ve Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu' nun birleştirildiği ilkokul ve üzeri mezunların birlikte katılabildiği yaygın eğitim (yüz yüze eğitim ) ve uzaktan eğitim yöntemleri ile verilen 120 saat süreli bir eğitim programıdır.

Emlakçılık Hizmetleri 
Hak sahiplerinin talebi üzerine her türlü taşınmazın alımı, satımı, kiralanması konularında pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlere her türlü sözleşmenin oluşturularak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hizmetlerin ifası ile mesleğin konuları içerisindeki araştırma, bilirkişilik ve değerleme hizmetlerinin bütünüdür.


Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık)Eğitimi
Emlakçılık sektöründe olanların, sektörde çalışanların ve çalışmayı düşünenlerin katılması ve sertifika alması zorunlu bir eğitim programıdır. Bir işyerinde düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişi (emlakçı) lerin eğitimi ve belgelendirilmesi için MMEB tarafından hazırlanan eğitim programıdır. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu çerçevesinde eğitimler düzenlenmektedir.

Bu mesleği seçecek kişilerin sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili, sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü, girişimci bir kişiliğe sahip, kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan, işbirliğine açık kişiler olması beklenir.


Emlak Danışmanlığı (Emlakçılık) Sertifikası

Emlakçılık Sertifikası kurumumuz tarafından verilmektedir. Emlakçılık Kursu Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olup yurt içi ve yurt dışında geçerlidir. Bu kurs programını başarı ile bitiren kursiyerler, kurumumuzdan alacakları MEB onaylı "EMLAK DANIŞMANI" sertifikaları ile iş imkanına kavuşacak ve emlak sektöründeki kalite çıtasını yükselteceklerdir. Sertifikalar MEB güvencesindedir. Kurumumuzdan 2017 sonrası alınan sertifikalar https://e-ozel.meb.gov.tr/Login.aspx adresinden sorgulanabilir. 2017 öncesi alınan sertifikalar kurumumuzdan veya Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden sorgulanabilir.

Emlak Danışmanı'nın Temel Görevleri

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

DİKKAT! Emlak Danışmanlığı sertifikası sadece MEB’e bağlı eğitim kurumları tarafından verilebilir.

Kurs İçeriği

Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu Sertifika Programımız toplam 150 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • EMLAK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
  1. Emlak Mesleğinin Tanımı ve Konusu
  2. Emlakçılığın Temel Kavramları
  3. Emlakçılık Mesleğinin İlkeleri, Amaçları ve Etiği
  4. Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
  5. TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
  6. AB Müktesabatının Emlakçılık Mesleği için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler
 • HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK
  1. Emlak Komisyonculuğu ve Aracılık
  2. Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
  3. Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
  4. Emlak Komisyonculuğu ve Franchising
 • HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ
  1. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
  2. Halkla İlişkilerin Amacı ve İlkeleri
  3. Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
   1. Sosyolojinin Bakış Açısı ve Alt Dalları
   2. Bilimsel Araştırma İlkeleri
  4. Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • KADASTRO GENEL TANIMLARI
  1. Ayırma (ifraz)
  2. Birleştirme (Tevhit)
  3. Yola Terk
  4. Yoldan İhdas
  5. Cins Değişikliği
  6. İrtifak Hakkı
  7. Kamulaştırma
 • TAPU GENEL TANIMLARI
  1. Tapu Kavramı
  2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlükleri Hakkında Genel Bilgiler
  3. Tapu Siciline Başvuru
  4. Tapu Sicilinin İncelenmesi
  5. Bilgi ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
  6. Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
  7. Uygulamalar
 • ŞEHİR PLANLAMASI İLE İLGİLİ TANIMLAR
  1. Konut Alanları
  2. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
  3. Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
  4. Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar
  5. Uygulamalar
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN İLETİŞİM ARAÇ VE ORTAMLARI
  1. İletişimin Tanımı ve Önemi
  2. Kitle İletişim Araçlarının Tanımı
  3. Yüz yüze ve Telefonda Görüşme
  4. Konferans, Seminer, Sergi ve Fuar
  5. Radyo, Televizyon, Film, Video, Slayt
  6. Festival, Yarışma ve Açılışlar
  7. Dergi, Broşür, Afiş, Bülten
  8. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
  9. Uygulamalar
 • DEĞERLEME
  1. Değerleme Nedir? Kimler Tarafından Yapılmalıdır?
  2. SPK Değerleme Uzmanlığı
  3. Değerleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  4. Değerleme İşlem Basamakları
  5. Değerleme Yöntemleri
   1. Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımı
   2. Maliyet Yaklaşımı
   3. Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı
  6. Değerleme Raporları
   1. Raporda Yer Alması Gerekenler
   2. Raporda Yer Almaması Gerekenler
   3. Örnekler
 • EMLAK ALIM SATIM İŞLEMLERİ
  1. Emlak Alım-Satımı
   1. TC Vatandaşları
   2. Yabancı Uyruklular
  2. Emlak Kiralanması
   1. TC Vatandaşları
   2. Yabancı Uyruklular
  3. Emlak Alım-Satımında Dikkat Edilecek Noktalar
  4. Emlak Kiralanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
  5. Aracılık İşlemlerinde Tarafların Yükümlülükleri
   1. Alıcı - Kiracı Yükümlülükleri
   2. Satıcı - Kiraya Veren Yükümlülükleri
   3. Aracı (Emlakçı) Yükümlülükleri
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İMAJ
  1. Kurumun Kimliği ve Felsefesi
  2. Kurumsal Davranış, İletişim
   1. Kurumsal İletişimin İşlevleri
   2. Kurumların İletişime Yaklaşımı
  3. Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar
 • RESMİ YAZI İLE YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ ve TÜZEL KİŞİLERİN GAYRİMENKUL TASARRUFLARI
  1. Resmi Gazete ile Yapılan Tapu İşlemleri
   1. Haciz
   2. İflas
   3. Davalıdır Şerhi
   4. Konkordato
  2. Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
   1. Kanunla ya da THK ile Kurulmuş Olan Tüzel Kişiler
   2. Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
   3. Ana Sözleşme İle Kurulmuş Tüzel Kişiler
  3. Uygulamalar
 • HARİTA VE İMAR UYGULAMALARI
  1. Sınırlandırma ve Köy Yerleşim Haritaları
  2. Düzeltmeler
  3. Aplikasyon
  4. İmar Tanımı ve İlgili Mevzuatlar
  5. İmar Planları
  6. Tahsis Suretiyle Tescil
  7. Tescil İşlemleri
  8. Uygulamalar
 • KENTLEŞME VE İMAR HUKUKU
  1. Şehir Planlama Kademeleri
   1. Kent, Kentleşme ve Şehir Plancısı Tanımları
   2. Kentleşme Nedenleri
   3. Ülkemizde İmar Kurumu ve Sorunları
   4. Plan Kademelenmesi
   5. Bölge Planı
   6. Çevre Düzen Planı
   7. İmar Planı
   8. Nazım İmar Planı
   9. Uygulama İmar Planı
   10. Revizyon İmar Planı
   11. İlave İmar Planı
   12. Mevzi İmar Planı
   13. İmar Planı Yaptırma Yükümlülüğü
  2. Planlama Süreci
   1. İmar Planı Elde Etme Yolları
   2. Plan Elde Etme
   3. Plan Notu
   4. İmar Planı Düzenleme Araçları
   5. Plan Alanı
   6. Kamulaştırma
   7. Arazi Düzenleme
   8. İmar Planını Etkisizleştiren Mekanizmalar
   9. İmar Afları
   10. Planlamada Yargı Denetimi
 • GAYRİMENKUL HUKUKU
  1. Genel Hukuk Bilgisi
  2. Medeni Kanununun İlgili Hükümleri
  3. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri
  4. Ticaret ve Eşya Kanununun İlgili Hükümleri
  5. Kadastro, Mera, Orman Kanununu İlgili Hükümleri
  6. Kat Mülkiyeti Kanunu
  7. 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunun İlgili Hükümleri
 • KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
  1. Çekin Özellikleri
  2. Poliçenin Kabul Edilmeyen ve Ödenmeyen Kısmı
  3. Kıymetli Evrakın İptali Davasının Şartları
  4. Kıymetli Evrakın İptali Davasının Sonuçları
 • PAZARLAMA
  1. Genel Tanımlar
  2. Tutundurma
   1. Reklam
   2. Halkla İlişkiler
   3. Satış Geliştirme
   4. Kişisel Satış
  3. Satış Gücü Yetiştirme
 • DANIŞMANLIK SÖZLEŞMELERİ
  1. Genel Tanımlar
  2. Danışmanlık Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Noktalar
  3. Danışmanlık Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları
  4. Danışmanlık Sözleşmesi Çeşitleri
   1. Yer Gösterme Belgeleri (Satılık - Kiralık)
   2. Yetki Belgeleri (Satılık - Kiralık)
   3. Protokoller (Alım - Satım, Kiralama)
 • HALKLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL İTİBAR
  1. Kurumsal İtibar Nedir?
  2. Kurumsal İtibarın Önemi
  3. Kurumsal İtibarın Yararları
  4. Kurumsal İtibarı Korumanın Yolları
 • EMLAK KOMİSYONCULUĞUNDA VERGİLENDİRME VE BİÇİMSEL VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
  1. Vergiler
   1. Gelir Vergisi
   2. Kurumlar Vergisi
   3. Emlak Vergisi
   4. Çevre ve Temizlik Vergisi
   5. Katma Değer Vergisi
   6. Damga Vergisi
   7. Veraset ve İntikal Vergisi
  2. Vergi Kanunu
  3. Defter Tutma, Vergi Düzeni ve Saklanması
  4. Beyanname Verme ve Harçlar
  5. Uygulamalar
 • TAPUDA AKİTLİ VE AKİTSİZ İŞLEMLER
  1. Tapuda Akitli İşlemler
   1. Satış
   2. Ölünceye Kadar Bakma Akti
   3. Miras Payı Devri
   4. Bağış
   5. Tampa
   6. Taksim
   7. Kat Mülkiyeti
   8. Kat İrtifakı
   9. İntifa Hakkı
   10. Diğer İntifak Hakları
   11. Gayrimenkul Mülkiyeti
   12. İpotek
   13. Resmi Senet
   14. Devremülk Hakkı Tasarrufları
  2. Tapuda Akitsiz İşlemler
   1. Miras İntikali
   2. Aile Konutu Şerhi
   3. Kooperatif Üyelerinin Tahsisi
   4. Teferruatın Tescili
   5. Miras Taksimi
   6. İştirak Bozulması
   7. Kat İrtifakı
   8. Kat Mülkiyeti
   9. İpotek
   10. Şufa, İştira, Vefa, Kira
   11. Geçici Tescil Şerhi
   12. Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri
   13. Finansal Kiralama
  3. Uygulamalar
 • TÜRKİYE'DEKİ KENTLEŞME VE İMAR SORUNLARI
  1. Şehir Planlamacığının Nitelikleri ve İlkeleri
  2. Anayasa ve Mahkeme Kararlarında İmar ve Planlama
  3. Danıştay Kararında İmar ve Planlama
  4. Yapı Denetimi ve Deprem Yönetimi Hakkındaki Mevzuat
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve BEDEN DİLİ
  1. Davranış Bilimleri Tanımı, Konumu ve Önemi
   1. Tutumun Tanımı, Öğeleri ve Kaynakları
   2. Konuşma
   3. Dinleme
  2. Benlik Sunumu, Benlik Sunum Düzeyleri, Savunucu Benlik Sunumu
   1. Sunuşta Beden Dilinin Önemi
  3. Göz İlişkisi
  4. Jest ve Mimikler
  5. Elin Yüze ve Bedene Temas Jestleri
  6. Mesafe Ayarlama
  7. Cinsiyet, Kişilik Farkları ve Beden Dili
  8. Uygulamalar

Kimler Katılabilir

- En az ilkokul seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifikası almak isteyenler,
- Emlak ofisi açmak isteyenler,
- Gayrimenkul Danışmanlığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az ilkokul seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

14 Ekim 2020 Çarşamba Resmî Gazete Sayı : 31274
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Meslek odasına kayıtlı olunması,
b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
c) Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,
ç) Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
d) Sorumlu emlak danışmanlarının;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) En az lise mezunu olması,
3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
4) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
5) Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması,
6) Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,
gerekir.
(2) Sorumlu emlak danışmanlarının, ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı ile (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.
(3) Sözleşmeli işletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;
a) Sözleşmeli işletmenin, birinci fıkranın (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen şartları taşıması,
b) 21 inci maddede belirtilen sözleşmenin yapılmış olması,
c) İşletmenin yetki belgesinin bulunması ve sözleşmeli işletmesini Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirmiş olması,
gerekir.
(4) Birinci fıkranın (d) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartına ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilerek elektronik ortamda oluşturulan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.
(3) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletme ve sözleşmeli işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir. Başvurusu reddedilen işletme ve sözleşmeli işletmelere durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.”
“MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir.
(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.
(3) Yetkili idareler tarafından ikinci fıkra kapsamında yapılan denetimin sonuçları, denetimin sonuçlandığı tarihten itibaren on gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.
(4) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.
(5) Sözleşmeli işletmenin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve sözleşmeli işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanır.
(6) İdari para cezalarının uygulanmasında, Kanunun 18 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümler saklıdır.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı geçici maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;
a) Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,
b) Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri,
tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen lise mezuniyeti şartı aranmaz.
(3) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında:
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki eğitim şartı aranmaksızın yetki belgesi verilir. Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.
b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 6 numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz.
(5) 5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan sözleşmeli işletmeler adına ikinci fıkrada belirtilen kişiler tarafından 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında da üçüncü fıkra ile dördüncü fıkranın (a) bendi uygulanır.”
“(6) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla emlak danışmanlığı yapanlar hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (l) bendi uygulanmaz.
(7) 31/3/2021 tarihinden önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi alan emlak danışmanlarının bu belgeleri ilgili mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(8) 1/1/2021 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler, sorumlu emlak danışmanı ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerine ilişkin bilgileri 28/2/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarır.”

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

 

Diğer

Ankara Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu
İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu
Ankara Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifikası
İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Sertifikası
Ankara Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu Sertifika Programı
İstanbul Gayrimenkul Danışmanlığı Kursu Sertifika Programı