Bilgisayar Programcılığı Kursu

unvan-mesleki-egitim-bilgisayar-programciligi-egitimi-sertifikasi-kursuBilgisayar Programcısı, değişik konularda ve çok miktardaki bilgiyi, bilgisayar ortamında hızlı ve sistematik bir biçimde çözümlemek ve değerlendirebilmek amacı ile program yazan kişidir.
Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını sağlayacak bilgisayar programlarının yazmak, pek çok bilgisayar programlama dilini bilir ve elindeki bilgilerin niteliğine en uygun olan programlama dilini seçmek, programlama dillerinin yazımında kullanılan kodlamaları yapmak ve uygulamak, yazdığı programı test etmek bir bilgisayar programcısının temel görevleri arasındadır.

Ankara Bilgisayar Programcılığı MEB Özel Kurslar 2022 Sınav Takvimi

Bilgisayar İşletmenliği kurs bitirme sınavları Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği tarihlerde yapılmaktadır. Tarihler belirlenirken kursiyer sayıları ve eğitim kurumlardan gelen talepler değerlendirilerek karar verilmektedir. daha önceki yıllarda belirli bir takvime göre her iki ayda bir yapılan bilgisara kursu sınavları, artık kursiyer sayıları ve kurumların talepleri doğrultusunda belirlendiğinden belirli bir sınav günü bulunmamaktadır.  Teorik sınav cumartesi devlet okulunda, uygulama sınavı kurumumların bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Sertifikası,

MEB onaylı Bilgisayar İşletrmenliği sertifikası, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 120 saat eğitimi tamamlayıp, MEB gözetiminde merkezi sistemle yapılan teorik ve uygulama sınavından 50 ve üzeri not alarak başarılı olan kişilere verilir.

Bilgisayar Programcılığı Sertifikası Geçerliliği,

MEB tarafından onaylanan ve e-devletinizde görebileceğiniz kurs bitirme belgelerinin (sertifikaların) tümü MEM güvencesindedir. Ömür boyu geçerlidir. Kamu ve özel sektörde temel bilgisayar bilginizi kanıtlayıcı belge olarak kabul edilmektedir. 2017 yıl öncesi alınan belgeler e-devletde görünmemektedir. Sebebi Özel Öğretim Kurumlarının E-Özel sistemine geçişinde 2017 yılı milat alınmıştır. 2017 yılı öncesi aldığınız sertifikanız zayi olursa eğitim kurumunuza veya eğitim kurumunun bağlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yaparak "Sertifika Zayi" belgesi alabilir, bu belgeyi sertifika yerine kullanabilirsiniz.
 

Kurs İçeriği

Bilgisayar Programcılığı Kursu Sertifika Programımız toplam 400 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Bilgisayara Giriş
  • İşletim Sistemi
  • Sistem Hizmet Programları
  • İdari-Ticari Uygulamalar
  • Programlamaya Giriş
  • Algoritma
  • Programlama Dili - (Visual Basic, C, C++)
  • Programlama Dili - (C#, Java)
  • Veri Yapıları

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Bilgisayar Programcılığı Sertifikası almak isteyenler,
- Bilgisayar Programcılığı konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Diğer

- Ankara Bilgisayar Programcılığı Kursu
- İstanbul Bilgisayar Programcılığı Kursu
- Ankara Bilgisayar Programcılığı Sertifikası
- İstanbul Bilgisayar Programcılığı Sertifikası
- Ankara Bilgisayar Programcılığı Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Bilgisayar Programcılığı Kursu Sertifika Programı