Öğretmenlik ve Öğretim Kursları

Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Kursu

                                                                                 
unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
Aile Danışmanı,
aile bireylerinin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreleri değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmeti sunma bilgi ve becerisine sahip bireydir.

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur ve bu doğrultuda Aile Yasası çerçevesinde gerçekleştirilen psikolojik danışmanlık hizmetine denir.

Aile, kendi güç kaynaklarını geliştirmesi işlevselliğini sağlaması, gerçekçi hedefler edinmelerini, açık iletişim kurmalarını sağlamak, empati kabiliyetlerini geliştirmeye ve kendi yaratıcı çözümlerini ortaya koymaya yönelik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik aile danışmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedirler.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Eğitimi verilmektedir. Eğitim sonrası yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerlerimiz MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır. Aile danışmanlığı sertifika programı, toplam 464 Saat olup kurs bitiminde MEB onaylı Aile Danışmanlığı Sertifikası verilecektir.

Marka tescil belgemiz, kalite yönetim belgemiz, uygunluk belgemiz, yüz yüze ve uzaktan eğitim iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Aile Danışmanlığı kursumuz Ankara kurs merkezimizde yüz yüze yapılmaktadır. Yüz Yüze Aile Danışmanlığı Kursunu tercih ediyorsanız tıklayınız.

Eğitimde Başarıyı Hedefleyenlerin Tercihi.. Uzman Eğitmen Kadrosu İle Sizlerle.. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ANKARA 

Adres : Atatürk Bulvarı Kamar İş Hanı No:61 Kat:5-6 Kızılay/Ankara (Sıhhiye Orduevi Karşısı)
Tel : 0 312 433 66 71
Fax : 0 312 432 03 37
GSM-1 : 0 507 765 64 23
GSM-2 : 0 543 551 05 59
EPosta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Kursu,

Sertifika Programımız ;    
                         TEORİK EĞİTİM : 300 SAAT
                         UYGULAMA EĞİTİMİ : 132 SAAT
                         SÜPERVİZYON EĞİTİMİ : 32 SAAT
                                                  TOPLAM :464 SAAT


Uzaktan Eğitim Aile Danışmanlığı Kurs içeriğimiz aşağıdaki gibidir.

 • Gelişim Alanları
 • Gençlik Dönemi
 • Aile Olma
 • Aile Yapısı
 • Uyum Problemleri
 • Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
 • Sosyal Vaka Verileri
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar
 • Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
 • Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri
 • Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi
 • Çocuk Hakları ve Hukuku
 • Çocuk İstismar ve İhmali
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar
 • Meslek Etiği
 • Araştırma Teknikleri
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu
Adayların Dikkatine: 
Daha önceden 100 ya da 120 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olanlar sertifikanın fotokopisini getirmek suretiyle 464 saate tamamlama eğitimine katılabileceklerdir.

Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinin Aile Danışmanının Eğitimi ve Nitelikleri Şunlardır;

MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

(3) Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı eğitimi sertifika programı açmak isteyen kurum ve kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığından izin alırlar.

(4) Yükseköğretim kurumları dışında aile danışmanlığı sertifika programı eğitimini yürütecek kurum ve kuruluşlarda görev alacak eğiticilerde ulusal ve uluslararası standartta sertifikaya sahip ve aile danışmanlığı konusunda en az beş yıl çalışmış olmak ya da aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora programlarında eğiticilik yapmış olma şartı aranır.

Kimler Katılabilir

- Sosyal Hizmet Uzmanları,
- Psikologlar,
- Psikolojik Danışmanlar,
- Sosyologlar,
- Psikoloji ve PDR Uzmanları,
Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler,
- Hemşireler,
- Çocuk Gelişim Uzmanları

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

Bu eğitimi alan kişiler,

 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde, 
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde 
 • Kendi iş yerlerinde aile danışmanı olarak çalışabilirler.

 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve aile danışmanı uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

2. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • Aile Danışmanı uzaktan eğitim programı 300 Saat internet üzerinden canlı ders, 132saat Uygulama, 32 saat Süpervizyon olarak toplamda 464 saatte yapılacaktır.

3. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

4. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

5. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

6. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

7. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.

Your text...

 

Örnek Sertifikamız

 

 

Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu (45 saat)

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 45 saat süreli bu eğitim programında kurumlarda eğitim veren eğitmenlere veya verecek olan eğitmen adaylarına bilgi, beceri ve bakış açıları kazandırmak, yetenekleri ve bilgilerinin elverdiği alanlarda kendilerini daha da geliştirerek başarılı bir eğitmen olmaları ve eğitim sonrası etkin bir değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 


Uzaktan Eğitim Eğitici Eğitimi Kursu Sertifika Programına Kimler Katılmalı?
-İHA Pilotlarına eğitim verecek eğiticiler,
İHA (İnsansız Hava Aracı) EĞİTİCİ EĞİTİMİ 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından DRONE ve benzeri İHA araçlarını kullanacak pilotları yetiştirecek eğiticilerin alması gereken zorunlu eğitimdir. 
İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA)
Madde -14(11) Pilota teorik eğitim verecek eğitici aşağıda belirtilen nitelikleri sağlar.
a) En az lise diplomasına sahip olmak.
b) Eğiticinin eğitimini başarı ile tamamlamak.
-Sürücü kurslarında İlkyardım derslerine girecek olan eğiticiler,
(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği :Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE 27 – a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,)
-Eğiticilik yapmak isteyen İş Güvenlik Uzmanları,
-Eğiticilik yapmak isteyen İşyeri Hekimleri,
-Çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim verecek olan kişiler,
-Kendi alanında eğiticilik yapacak kişiler,
-Pedegojik formasyonu olmayan eğiticiler.

Özel Ünvan Uzaktan Eğitim Kurslarında 
Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı uzaktan eğitimle verilmektedir. Süre 45 saat 9 gündür. Kursa kayıt yaptırdığınız gün size kullanıcı adı ve şifre sms olarak gönderilmektedir. Web sitemizden uzaktan eğitim sistemine girerek istediğiniz saatlerde dersleri takip edebilirsiniz. Ders kitabı ve çalışma soruları sistemimizde mevcuttur. Ders içerikleri ve sunum Yar. Doç. Yener Lütfü Mert tarafından hazırlanmıştır. 

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası, Kurumumuzdan alınan sertifikalar MEB onaylı olup Milli Eğitim Bakanlığı e-ozel (https://eozel.meb.gov.tr/Login.aspx) sisteminden doğrulanabilir. MEB onaylı sertifikalar sadece yetkili kurumlarca verilebilir. Kurum Ruhsatımıza HAKKIMIZDA linkinden karekodları okutarak ulaşabilirsiniz. Sertifikalar Süresizdir.

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim Eğiticinin Eğitimi Kursu,
Sertifika programımız toplam 45 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1. GÜN 
A. KONU İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
1. Öğrenme 
2. Önce İnsan 
3. Öğretim 
4. Eğitim 
5. Entellektüel Sermaye 
6. Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim 
7. Sürekli Öğrenme 
B. REKABET AVANTAJI OLUŞTURMADA EĞİTİMİN ROLÜ 
C. KURUMLARIN REKABET AVANTAJI ELDE ETMEDE GELİŞTİRECEKLERİ 
ÇALIŞMA ALANLARI 
1. Global Alan 
2. Kalite 
3. Toplumsal Rollerdeki Değişmeler 
4. Yüksek Performanslı İş Sistemi (Teknoloji) 
D. ÖĞRENME TEORİLERİ 
1. Pekiştirme Teorisi 
2. Sosyal Öğrenme Teorisi 
3. Hedef Belirleme Teorisi 
4. İhtiyaç Teorileri 
5. Beklenti Teorisi 
6. Yetişkin Öğrenme Teorisi 
7. Bilgi-İşlem Teorisi 
E. ÖĞRENME SÜRESİ 
1. Beklenti 
2. Algılama 
3. Aktif Depolama 
4. Anlamsal Şifreleme 
5. Uzun dönem Depolama 
6. Hatırlama 
7. Genelleştirme 
8. Memnuniyet 
F. ETKİN EĞİTİM PROGRAMLARI TASARIMINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR 
1. Eğitim Ortamı 
2. Oturma Düzeni 
3. Program Tasarımı 
4. Kurs Parametreleri 
5. Hedefler 
6. Detaylı Ders Planı 
7. Öncelikler 
8. Ders Planının Gözden Geçirilmesi 
G. EĞİTİMDE ETKİNLİĞİ ARTIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1. İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler) 
2. Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi 
3. Yeni Davranışların Yararları 
4. Yaşamla Bağlantıların Sunulması 
5. İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması 
H. STRATEJİK EĞİTİM İ. ÖĞRENME DÖNGÜSÜ J. ÖĞRENMENİN YOLLARI 
1. Aktif Dinleme 
2. Materyalleri Kullanma 
3. Not Alma 
4. Sorular Sorma 
K. ÖĞRENME, BECERİ GELİŞTİRME, UNUTMA VE TRANSFER EĞRİLERİ
2. GÜN 
A. ÖĞRENME KURAMLARI 
1. Davranışçı Kuramlar 
2. Bilişsel Kuramlar 
B. BİLİŞSEL KURAMLARA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 
1. Anlatma Yöntemi 
2. Soru-cevap Yöntemi 
3. Sorun Çözme Yöntemleri 
a. Tümevarım 
b. Tümdengelim 
c. Analiz Yöntemi 
d. Sentez Yöntemi 
e. Analoji 
4. Rol Oynama Yöntemi 
5. Eğitici Drama Yöntemi 
6. Tartışma Yöntemi 
7. Örnek Olay İncelemesi Yöntemi 
8. Proje Yöntemi 
9. Beyin Fırtınası Yöntemi 
C. NÖRO LENGÜİSTİK PROGRAMLAMA (NEURO LİNGUİSTİC PROGRAMMİNG) 
1. NLP’nin Tanımı ve Önemi 
2. NLP’nin Kişiye Kazandırdıkları 
3. Etkin İnsan Olmak İçin NLP

Kimler Katılabilir

-MEB onaylı Eğiticinin Eğitimi Kurs Programına en az lise mezunları katılabilir.
-İHA Pilotlarını yetiştirecek olan eğiticilerin alması gereken sertifikadır.
-Sürücü kurslarında İlkyardım derslerine girecek olan eğiticilerin alması gereken sertifikadır.
(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği :Eğitim personelinde aranacak şartlar MADDE 27 – a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesi sahibi olmak,)
-Eğiticilik yapmak isteyen İş Güvenlik Uzmanlarının alması gereken sertifikadır.
-Eğiticilik yapmak isteyen İşyeri Hekimlerinin alması gereken sertifikadır.
-Çalıştığı kurumda hizmet içi eğitim verecek olan kişilerin alması gereken sertifikadır.
-Kendi alanında eğiticilik yapacak kişilerin alması gereken sertifikadır.
-Pedegojik formasyonu olmayan eğiticilerin alması gereken sertifikadır. 

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Önkayıt

[No form id or name provided!]

İstihdam Alanları

 • İHA pilot eğitiminde eğiticilik yapmak isteyenler,
 • Sürücü kurslarında eğiticilik yapmak isteyenler,
 • Alanında eğiticilik yapmak isteyenler, 
 • Firma hizmet içi eğitimlerinde eğiticilik yapmak isteyenler, 
 • Eğitici statüsünde çalışmak isteyenler.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.
 • Eğitim programının ön gördüğü eğitim mezuniyet durumunu sağlayanlar.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve eğiticinin eğitimi uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 •  Eğiticinin Eğitimi uzaktan eğitim programı toplam 45 Saat - 8 Gün olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez. 
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.