Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
 Kursiyerlerimiz bu programı başarıyla tamamladıklarında yazılım geliştirme tekniklerini ve Java programlama dilinde yazılmış programların içindeki gömülü SQL deyimlerini tanımaları, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerini, yazılım doğruluğunu, geçerliliğini kontrol ve test etmeyi UML ile Nesne Tabanlı analizi ve tasarım, Developer 6.0 başlangıç aracı ile Intranet üzerinde uygulamaları plana göre yerleştirilmesini öğrenip, gerçekleştirebileceklerdir.

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim İşlemci / Sunucu (Client/Server) Programcısı Yetiştirme Kursu,  
Sertifika programımız toplam 264 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1.Hafta 
A. YAZILIMIN PRENSİPLERİ
1.Yazılım Kavramı
2.Yazılım Geliştirme İçin Kullanılan Çeşitli Yöntemler ve Örnekleri/Paradigmalar
3.Yazılım Projesinin Gereksinimlerini Analiz Etme

2.Hafta 
4.Sistem Tasarımı, Tasarım Belirtimleri ve Prosedürleri Yapma
5.Tasarım Metodolojileri, Avantajları, Dezavantajları ve Projelere Uygunluğu
6.Konfigürasyon Yönetimi
7.Yazılım Bakımı Hakkında Temel Kavramlar

3.Hafta 
8.Bitmiş Projelerde Bakım ve Onarım ( Süreci, Kuralları, Maliyet Tahmini, 
Değişim Mühendisliği, Geriye Doğru Mühendislik )
9.Yazılımında Bilgisayar Destekli Yazılım Araçlarının Kullanımı
10.Nesne Tabanlı Yazılımın Temel Kavramları

B. UML (UNIFIED MODELING LANGUAGE) ile NESNE-TABANLI ANALİZ ve TASARIM (OOAD, OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN)

4.Hafta
1. Nesne Tabanlı (Object-Oriented) Yaklaşım

5.Hafta 
2. Nesne Tabanlı Analiz ve Tasarım Başlangıcı, UML Tanıtımı
3. İhtiyaç Analizi Yapma

6.Hafta 
4.Olusturulacak Nesneler ve Kullanılacak Sistem Nesnelerinin Analizini Yapma
5. Sistem Tasarlama
6. OOAD (Object Oriented Analysis & Design) ve UML’nin 
Avantajları ve Dezavantajları
7. Çeşitli Modeller ve Diyagramlar
8. Diyagram Tiplerini Değerlendirme, Oluşturma

C. YAZILIM PROJESİ YONETİMİ
7.Hafta 
1.Yazılım Yönetimi İşlemi
2.Proje Süresince İzleme, Kontrol Etme, Maliyetlendirme ve 
Çabuklaştırma Faaliyetleri
3. Kilometre (Yapı) Taşlarını Belirleme
4. Yazılım Projelerini Planlama ve Yönetme
5. Farklı Proje Maliyetini Hesaplama Teknikleri
6. Çeşitli Yazılım Hesaplama Modelleri Arasındaki Farklılıkları Ayırt Etme
7. Kritik Aktivitelerle Paralel Yürütülmesi Gereken Aktiviteler
8. Riskten Sakınmak İçin Önlem Olarak Belirlenecek Ölçümler
9. Projedeki Risk Yönetiminin Yönetilmesi
10. Çeşitli Proje Programlama Teknikleri
11. Planlama ve Yönetim Araçlarını Seçme ve Kullanma

8.Hafta 
D. MICROSOFT PROJECT ile PROJE UYGULAMA

1.Yazılım Geliştirme Projesindeki Konulara Gene! Bakış

9.Hafta 
2.Projeyi Tanımlama
3.Proje Aktivitelerini Planlama
4.Proje Takvimi
5.Alt Görevler ve Kendi Kendini Tekrarlayan Görevleri İçeren
Görev Listesi Oluşturma
6.Kilometre Taşları ve Son Tarihi Oluşturma
7.Kaynak Gereksinimlerini Hesaplama
8.Proje Maliyetini Hesaplama

10.Hafta 
9.Kısıtları Silme, Ekleme ve Değiştirme
10.Risk Yönetimi Planı Oluşturma
11.Sureyi Hesaplamak İçin PERT (Program Evaluation And Review
Technique) Kullanma 
12.Görüşleri Kullanarak Proje Verisini Değerlendirme
13.Raporlan Kullanarak Proje Verisini Analiz Etme
14.Projeyi Yönetme ve Takip Etme
15.Projenin Kapanış İşlemi

11.Hafta 
E. YAZILIM KALİTE GUVENCESİ

1.Kalite ve Devamlı Gelişme Arasındaki ilişki
2.Kalite Karakteristikleri ve Kılavuz Kullanma 
3.Kalite Teknikleri
4.Kalite Yönetimi Sisteminin Bileşenleri
5.Kalite Şartları ve Testi Yapma
6.Kalite Planlan

12.Hafta 
7. Yazılım Ömür Çevriminin (SDLC, Software Development Life
Cycle) Çeşitli Bölümlerinde Kullanılacak Kalite Kontrol Teknikleri
8. Kalite Kuralının Çeşitli Yönleri
9. Firma Yönetimi ve Kalite Ölçütlerinde Kilit Kavramlar
10. Farklı Kalite Sertifikalan ve Kalite Yönetimindeki Farklı
Sorumlulukları Olan İnsanların Rolleri

F. YAZILIM DOGRULUGUNU, GEÇERLİLİĞİNİ KONTROL ve TEST ETME

13.Hafta 
1.Proje İçin Yazılım Gereksinimleri 
2.Statik Analiz Yerine Getirme 
3.Çeşitli Test Etmenin Önemi 
4.Yazılım Test Etmenin Önemi 
5.Test Durumu Tasarım Teknikleri
6.Test Etmek İçin Üç Temel Organizasyonel Yaklaşım

14.Hafta 
G. İLİŞKİSEL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (İVTYS) KAVRAMLARI

1.Veri Modeli Sınıflandırması 
2.Veri Tabanı Yönetimi için İhtiyaçlar 
3.IVYTS Sisteminin Bileşenlerini Saptama 
4.IVYTS ile Bağlantılı Olarak Farklı Koşullar ve Kavramlar 
5.Tablolarda Normalizasyon İşlemi 
6.Veri Tabanları İçin Kavramsal Modelleme Yapm 
7.İlişkisel Veri Modelleme Yapma 
8.Veri Tabanı Modellerine Dayalı, Uygun Veri Tabanı Tasarlama

15.Hafta 

H. İSTEMCİ/SUNUCU KAVRAMLARI

1.İstemci/Sunucu Ağ Teknolojisi İçin İhtiyaç 
2.Farklı İstemci/Sunucu Bileşenlerini Saptama

16.Hafta 
3.Farklı Geliştirme Araçları ve Durum Araçlarını Kategorize Etme 
4.Konuyla Bağlantılı Terminoloji

I. ORACLE 8İ’ye GİRİŞ

17.Hafta 
1.İlişkisel Veri Tabanları Kavramları
2.Veri Tabanı Nesneleri Oluşturma ve Koruma

18.Hafta 
3.Veriyi Kullanma, Alma ve Depolama 
4.Çoklu Formlar, Raporlar Veri Yönetimi Uygulamaları Tarafından Paylaşabilecek
PL/SQL(Procedural Language Extension To SQL)Bloklarının Uygulama Kodunu 
Oluşturma

19.Hafta 
5.İleri Düzey SQL Cümlecikler Yazma

20.Hafta 
6.PL/SQL Prosedürleri, Fonksiyonlar ve Paketlemeler Oluşturma

21.Hafta

7.PL/SQL Program Birimleri ve Veri Tabam Tetikleyicileri
Oluşturma ve Yönetme

22. -23.Hafta 
8.Oracle 8i' de Yeni Özellikler

24.Hafta 
9.Veri Sözlüğü Görüşleri 
10. Sistemi ve Nesne Ayrıcalıklarını/imtiyazlarını Yönetme

25.Hafta 
J. UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ UZMANLIĞI

1.Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI, Graphical User Interface) Ortamı 
İçin İnteraktif Uygulamalar Tasarlama

2.Kullanıcı Girdi Ögeleri Örneğin Kontrol Kutulan. Liste Ögeleri ve Radyo 
Gruplan Gibi Şekilleri Özelleştirme

26.Hafta 
3.Olay Bağlantılı Tetiklemeyi Oluşturarak Veri Girişini Değiştirme

27.Hafta 
4.Project Builder Kullanarak Modüllerde Çoklu İşlemler ve Uygulama Dosyalarını 
Yönetme

28.Hafta 
5.Çoklu-Form Uygulamaları Oluşturma

29.Hafta 
6.İstemci/Sunucu Alanında Çeşitli Standart ve Özel Raporlar İnşa Etme

30.Hafta 
K.SQLJ ile ORACLE 8i

1.SQLJ Programlamanın Yapısı, Fonksiyonu ve ihtiyaç

31.Hafta 
2.Java Paketleri ve İçerdiği Sınıflar

32.Hafta 
3.Java Programlan içerisinde SQL Cümlecikleri Açıklama

33.Hafta 
4.Java Programlarında Gömülü SQLJ Programlan Yazma

Kimler Katılabilir

 • En az lise mezunu olanlar.  
 • Orta öğrenimde ingilizce eğitimi alanlar. 
 • Bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler. 

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
İngilizce ve bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • Bilişim alanı, 
 • Web tasarım firmaları, 
 • Bilişim alanı yöneticiliği vb. 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve işlemci/sunucu(client/server)programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • İşlemci/sunucu(client/server)programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programı Teorik:180saat - Uygulama:84 saat toplam 264 Saat - 33 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.