Uzaktan Eğitim İleri Web Programcısı Yetiştirme Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
 
Web programcısı yetiştirme kursunu başarı ile tamamlamış olduğunu belgeleyenlerin katıldığı bu programda kursiyerlerden XML ile J2EE’ i oluşturan çeşitli rollerin özellikleri ve teknolojilerini , .NET platformunu, SOAP(Simple Object Access Protocol) ve UDDI(Universal Description, Discovery and Integration) kavramaları, XML in gerekliliğini, .NET ortamına duyulan ihtiyacı, C# dilini ve söz dizimini ve .NET platformundaki yerini kavramaları,ASP.NET sayfalarını oluşturabilmenin yanında Webforms’u kullanmaları, Java sunucu sayfaları kullanarak basit, etkin ve etkileşimli web sayfaları hazırlamayı, çok katmanlı istemci ve sunucu ortamları arasında iletişimi sağlayan bileşenleri ve .NET uygulamalarındaki güvenlik konularını vb. gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim İleri WEB Programcısı Yetiştirme Kursu, 
Sertifika programımız  toplam 352 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 1.4.Hafta                          

  A.   JSP   (JAVA SERVER PAGES)   İLE DİNAMİK SAYFALAR OLUŞTURMA

1. Etkileşimli Web Sayfalarının Fonksiyonelliği ve İnteraktif Web

Sunucularının Mimarisi

2. JSP Oluşturma

3. JSP Etiketlerini ve Betikleri Kullanma

4. JSP'de Javabeans Kullanma

5. JSP Tabanlı Değişik Uygulama Modelleri

6. JSP’de Oturum izleme Mekanizmaları

7. JSP’de JDBC  (Java Data Base Connectivity)

 

5.  -  8. Hafta                             

  B.    EJB (ENTERPRISE JAVABEANS)    KULLANARAK    “İŞ MANTIĞI” PROGRAM LAMA

1. Kurumsal Hesaplama               

2. EJB’nin Mimarisi         

3. EJB Mimarisinde      "Transaction", "Session Management",

"Security"   ve "Concurrency"   Kavramları

4. "Container-Managed Persistence",  "Beans-Managed

Persistence"    Kavramları

5. Arayüz Tanımlama,      "Session Beans"    ile   "Entity Beans"

Yazılımı ve EJB istemcisi Oluşturma

6. EJB’yi Kullanan Dağıtık ve Çok Katmanlı İş Uygulamalarının

Mimarisi

7. Hareket Yönetimi

8. Çok Katmanlı istemci ve Sunucu Ortamları Arasında İletişimi

Sağlayan Bileşenleri Oluşturma

9. Hafta

C. J2EE  (JAVA 2 PLATFORM ENTERPRISE EDITION)

1. J2EE Mimarisi

2. J2EE’nin Çeşitli Bileşenleri

3. J2EE’nin İçerdiği Teknolojiler

4. J2EE’nin Faydaları

5. J2EE Uygulamalarının Paketlenmesi

6. JSP Uygulamasının Konuşlandırılma Süreci

7. J2EE,     Geliştirme Senaryolarına Nerede ve NasıI Uygun

Düşer.

10.Hafta

D.    XML  (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)

1. XML Kullanımı ve Doğru Yapıdaki Örnekler

2. XML Dökümanı Oluşturma

11.Hafta

3. CSS (Cascading Style Sheet)  ve XSL  (Extensible Stylesheet

Language)   Kullanarak XML Dökümanı Görüntüleme

4. CSS İle HTML (Hypertext Markup Language) ve XML Kullanmak, XLST İle

Dönüştürme

5. Güncel XML Standartları

12.Hafta

6. Doküman Tipi Tanımlama(DTD)

7. İsim Boşlukları ve Şemaları

13.Hafta

E. .NET’E GİRİŞ

1. .NET Benzeri Ortamlara Duyulan İhtiyaç

2. .NET’in Çeşitli Bileşenleri

3. .NET’e Ait Değişik Bileşenlerin Rolleri

14.Hafta

F.   C# (C SHARP)  İLE PROGRAMLAMA

1. C# ile Program Yazma

2. C#'da Konsol Uygulamaları Oluşturma

3. Değer-Tipi Değişkenler ve Kullanıcı-Tanımlı Değişkenler

15.Hafta                             

4. Değişik Tiplerdeki Kontrol İfadeleri

5. C#'Da Görsel Fonksiyonlar Yanında Aşırı Yükleme,    Kalıtım ve Çok-Şekilcilik Özelliklerinin Gerçekleştirilmesi

16.Hafta                                          

6. .NET tabanlı sınıf kütüphanelerini gerçekleştirme

7. Yetki aktarıcılar,   çeviriciler ve indekslerle çalışma

G. VB.NET   (VISUAL BASIC.NET)   İLE PROGRAMLAMA

17.Hafta

1. VB.NET’te Konsol Uygulamaları

2. VB.NET’te Değişken,   Dizi ve Operatör Tanımlama

3. Hataları İşleme

18. Hafta            

4. VB.NET’teki Yetki Aktarıcı Kavramlarını Gerçekleştirme

5. VB.NET’te Aşırı Yüklenme,  Üzerine Yazma,  Görsel Metotlar ve Arayüzler Gibi Nesne Tabanlı Programlama Özelliklerini Gerçekleştirme

H.   WINFORMS İLE UYGULAMA GELİŞTİRME

 

1. Winforms Kullanılan Bir Uygulama İçin Baştan Sona Tasarım

Yapma

19.Hafta             

2. Bir Veri Kaynağına Bağlanabilmek İçin ADO.NET Kullanma

20.-21.Hafta      

3. Winform İçinde,  C#  ya da VB.NET Kullanarak Kod Yazma

22- 23.Hafta      

4. VS.NET Ve SQL Server 2000 Kullanarak Bir İstemci Sunucu

Uygulaması Tasarımı,  Gerçekleştirimi ve Sunumunu Yapma

I.   ASP.NET ve WEBFORM

1. İstemci-Sunucu ve Http (Hypertext Transfer Protocol)           

24.Hafta             

2. ASP Oluşturma           

25.Hafta             

3. ASP’de Veri Tabanından Verilere Erişme        

26.Hafta             

4. ASP. NET’in ASP’ye Göre Yeniliklerini Belirtme            

 

27.Hafta             

5. ASP.NET Kullanan Veri Tabanını ADO.NET İle Gerçekleştirme              

28.-29.Hafta      

6. Web Formları Oluşturma       

30.-31.Hafta      

7. Web Hizmetleri Oluşturma   

J.   COM+      (COMPONENT OBJECT MODEL)  VE MSMQ (MICROSOFT MESSAGE-QUEUE)

1. Dağıtık Sistemlerin Evrimi

32.Hafta             

2. Windows’un DNA Mimarisi ve NET İle İlişkisi

33.Hafta             

3. COM+  Mimarisi

34.-35.Hafta      

4. COM  +'un Yeni Özellikleri ve Bunların. NET Çevirici Dillerin- de Gerçekleştirimi

36.Hafta             

5. COM+  Bileşenleri Oluşturma ve Konuşlandırma

K.   İLERİ. NET PROGRAMLAMA

1. .NET Bileşenleri Oluşturma

37.Hafta             

2. COM+  Üzerinde. NET Bileşenleri Konuşlandırma

38.Hafta             

3. Windows Hizmetleri Oluşturma

39.Hafta             

4. XML ile Nesne Serileştirme

40 - 41. Hafta    

5. NET Uzaktan Erişimde Dağıtık Uygulamalar Oluşturma

 6. Mobil Araçlar İçin Web Sayfalan Oluşturma

L. WEB HİZMETLERİ,       SOAP     (SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL)    VE UDDI       (UNIVERSAL DESCRIPTION, DISCOVERY AND INTEGRATION)

42.Hafta           

 1. Hizmet Tabanlı Programlama

2. Web Hizmetlerinde XML,   SOAP,    WSDL    (Web Services

Description Language)  ve UDDl’nin Rolü

3. Web Hizmetleri Çalışması

43.Hafta             

4. SOAP Mesajlaşması

44.Hafta             

5. UDDİ Çalışması ve Mimarisi

 N. .NET’TE GÜVENLİK

1. .NET içindeki güvenlik artırımını inceleme

2. .NET ortamındaki güvenlik özelliklerini gerçekleştirme

 

Kimler Katılabilir

 • En az lise Mezunları ,
 • Web programcılığı sertifikası olanlar, 
 • Orta öğrenimde ingilizce eğitimi alanlar.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Web programcılığı sertifikası
- İngilizce eğitimi aldığına dair belge
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • Bilişim alanı, 
 • Web tasarım firmaları, 
 • Bilişim alanı yöneticiliği vb.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve ileri web programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • İleri web programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programı Teorik:240 saat - Uygulama:112 saat toplam 352 saat 44 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.