Uzaktan Eğitim Web Programcısı Yetiştirme Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
 
Web programcısı dinamik web sayfaları yaratabilen, veri tabanı yazıp düzenleyebilen ve bunu web üzerine aktarabilen kişidir. Bu eğitim programı tamamlandığında kursiyerlerden HTML, CSS, SQL, JAVA SCRİPT konularına hakim olması, nesne tabanlı programlama dilini kavramış olması ve ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri hakkında bilgili olması, bilgi teknolojileri alanında yapılan araştırma ve çalışmaları, gelişmeleri takip etmesi beklenmektedir.
 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim Web Programcısı Yetiştirme Kursu, 
Sertifika programımız toplam 280 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1-3. Hafta 
A. PROGRAMLAMA MANTIĞI

1.Verilen Problemin Çözümü İçin Mantık Geliştirme
2.Temel Programlama Yapılarını Kullanarak Algoritmalar Tasarlama
3.Basit Programlar Yazma
4.Kütüklerin İşlenmesindeki Adımlar

4.- 8. Hafta 
B. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE), DHTML (DYNAMIC HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) ve JAVASCRIPT

1.Web Sitesi Tasarımı 
2.Etiket (<>) Yapısı Ve Komutlar 
3.Web Sayfasında Metin Görüntülenme (<P>, <Br>, <U>,
Center> vb. Komutların incelenmesi)
4.Şekiller Oluşturma
5.Çerçeve Kullanarak Bölge Bölme 
6.Form Hazırlama ve Yazma 
7.Formlara Girilen Verilerin Doğruluğunu Javascript ile Doğrulama 
8.Stil Sayfaları 
9.HTML Belgelerinde Katmanlar Oluşturma 
10.DHTML ile Animasyon Uygulamaları

9.- 11. Hafta 
C. DREAMWEAVER ile WEB TASARIMI

1.Dreamweaver Kullanarak Web Sayfaları Oluşturma
2.Bir Belgeye veya Web Sayfalarında Değişik Yerlere Bağlantı Oluşturma
3.Farklı Web Sayfalan Arasında Hareket Edebilmek İçin Gezinti Çubukları Oluşturma
4.Katmanlarla Etkileşimli Web Sayfaları Oluşturma

12. - 20. Hatta 
D. TEMEL JAVA

1.Nesne Tabanlı Kavramlar ve Programlamadaki Sonuçları
2.Java Dilini Kullanarak Nesne Tabanlı Programlama
3.Java Programında Arayüzler ve Paketler Kullanma ve Oluşturma
4.Grafiksel Kullanıcı Ara yüzler Oluşturma
5.İstisnaları işleme
6.Çok Kanallı Program Yazma
7.Girdi/Çıktı Akımları Kullanma
8.Java’daki Güvenlik Uygulamalarını İşleme

21.- 25. Hafta 
E. Veri TABANI PROGRAMLAMA

1.İlişkisel Veri Tabanı Kavramları
2.SQL Server Özellikleri ve Mimarisi
3.SQL Server Kullanarak Veri Tabanı Oluşturma
4.SQL Server Kullanarak Veriyi Depolama ve Veriyi Erişme
5.Veri Depolamak İçin Veri Bütünlüğü Özelliklerine Başvurma
6.İndeksler ve Görüntüler Oluşturma
7.Transact-SQL’in Programlama Dil Özelliklerini Kullanma
8.SQL Server 2000 Verisini Görüntülemek İçin XML Dokümanları Oluşturma

26-35.Hafta 
F. İLERİ JAVA

1.Swing-Tabanlı Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü Geliştirme
2.İştemci/Sunucu Uygulamaları Geliştirme
3.TCP/IP Soket Programlar Yazma
4.SQL Veri Tabanından Veriye Ulaşmak Ve Veriyi Güncelleme
5.RMI Kullanarak Dağıtık Uygulamalar Geliştirme 
6.Java Beans Kullanarak Java Yazılına Dayalı Bileşenler Geliştirme
7.Servlets’in Biçiminde (Sunucu Tarafında Çalışan Küçük Uygulama Programı) Sunucu Taraflı Programlar Geliştirme

Kimler Katılabilir

 • En az lise mezunu olanlar. 
 • En az 60 saat Bilgisayar eğitimi aldığını belgeleyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
En az 60 saat Bilgisayar eğitimi aldığına dair belge
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • Bilişim alanı, 
 • Web tasarım firmaları, 
 • Bilişim alanı yöneticiliği vb. 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve web programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • Web programcısı yetiştirme uzaktan eğitim programı Teorik: 196 saat - Uygulama:84 saat toplam 280 Saat - 35 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.