Uzaktan Eğitim 2 ve 3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu Bu eğitim programında teknik resim bilgisi ve becerisine sahip insanlara  2 veya 3 boyutlu tasarım yapmaları, bilgisayarda teknik resim çizimlerinde hız kazanmaları, güncel olarak tasarım teknolojilerindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeyi alışkanlık haline getirmeleri, endüstrinin gereksinimi olan teknik açıdan ve beceri yönünden gelişmiş bilgisayar destekli çizim yapan bilinçli elemanlar olarak yetişmeleri beklenmektedir. 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim 2 ve  3 Boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarım Kursu, 
Sertifika programımız  toplam 90 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir

1.-2. HAFTA:

A. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
1. İş Güvenliği
2. Bilgisayar ve Önemi
3. Programların Kullanılmasının Tarihçesi
4. Programın Tanıtımı
5. Programın Kurulumu ve Çalıştırılması
6. Program Ekranı ( Araç Çubukları, Menüler, Komut Satırı )
7. Fonksiyon Tuşları
8. Yeni Taslak Dosyası Oluşturma
9. Yapılan Çizimleri Dosyalama ve Saklama
10. Değişik Formatlardaki Çizimlerin Kaydedilmesi
11. Koordinatları Belirleme Yöntemleri 
B. PROGRAM MODLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
1. Komut Yöneticisinin Kullanımı (Command Manager)
2. Araç Çubuklarının Yerleştirilmesi ve Kaldırılması
C. GÖRÜNTÜ KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
1. Büyültme-Küçültme
2. Görüntü Kaydırma
3. Görüntü Çözünürlüğü
4. Çeşitli Görünüm Pencerelerinin Oluşturulması
5. 3 Boyutlu Görüntüler
6. Gölgelendirme, Kaplama, Işıklar, Sahne
7. Araç Çubukların Kullanılması
D. İKİ BOYUTLU ÇİZİM KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
1. Doğru Çizme
2. Merkez Çizgisi Çizme
3. Dikdörtgen Çizgi Çizme
4. Paralel Kenar Çizimi
5. Eğri Çizme
6. Yay Çizme
7. Daire Çizme
8. Birleşik Çizgi Çizme
9. Nokta Belirleme
10. Elips Çizme
11. Referans Çizgi (Sonsuz Çizgi)
E. DÜZENLEME KOMUTLARI VE UYGULAMALARI
1. Nesne Seçme Yöntemleri
2. Silme
3. Uzatma
4. Budama
5. Koparma
6. Döndürme
7. Büyütme – Küçültme (Ölçek)
8. Taşıma
9. Kopyalama
10. Nesnenin Paraleli (Nesneyi Öteleme)
11. Pah Kırma
12. Köşe Yuvarlatma (Radüs Yapma)
13. Yatay ve Dikey Çoğaltma
14. Dairesel Çoğaltma
15. Simetri Alma
16. Eşit Parçalara Bölme
17. 3 Boyut Taslak Çizimi
18. 3 Boyut Doğrular Çizimi 
F. ÖLÇÜLENDİRME UYGULAMALARI
1. Ölçülendirme Ayarları
2. Ölçülendirme Çeşitleri
3. Ölçülerin Düzenlenmesi
4. Ölçülerin Daha Kapsamlı Düzenlenmesi
5. Genel Ayarlar
G. BAĞLANTILAR
1. Tanıtım
2. Bağlantılar
3. Otomatik Bağlantı
H. ŞABLON DOSYASI HAZIRLAMA
1. Yeni Çizim Yaprağı Hazırlama
2. Çizim Yaprağını Kaydedilmesi ve Çizime Çağrılması
3. Ara Sınav

3-4. HAFTA: 
A. KATI MODELLEME VE UYGULAMALARI
1. Kalınlaştırılmış Çıkıntı / Temel Objeler (Boss Extrude)
2. Kalınlaştırarak Kesme (Cut Extrude)
3. Döndürülmüş Çıkıntı Yaratma (Revolved Boss)
4. Döndürerek Kesme (Revolved Cut)
5. Köşe Yuvarlatma (Fillet)
6. Köşelere Pah Kırma (Chamfer)
7. Eğim Verme (Draft)
8. Kabuk Oluşturma - Duvar Kalınlığı Verme (Shell)
9. Ters Yarımküre Oluşturma (Dome)
10. Süpürme Ile Parça Oluşturma (Sweep)
11. Delik Delme, Standart Delik Delme (Hole Wizard)
12. Değişken Kesitli Parça Oluşturma (Loft)
13. Destek –Takoz Oluşturma (Rib)
14. Düzlemsel Dairesel ve Eğri Boyunca Desenli Kopyalama (Linear –Circular-Curve Driven Pattern)
15. Katı Model Üzerine Yazı Yazma (Text)
16. Ölçek ile Büyütme Küçültme
17. Katı Modelde Kesit Alma (Section)
B. YÜZEY MODELLEME VE UYGULAMALARI
1. Yüzey Kalınlaştırma (Extrude Surfaces)
2. Döndürülmüş Yüzey Oluşturma (Revolved Surfaces)
3. Süpürülmüş Yüzey Oluşturma (Swept Surfaces)
4. Değişken Kesitli Yüzey Oluşturma (Loft)
5. Maske Yüzey Oluşturma (Planar Surfaces)
6. Yüzey Kopyalama (Ofser Surfaces) 
7. Budama Yüzey Oluşturma (Trim Surfaces)
8. Uzatma Yüzey Oluşturma ( Extend Surfaces)
9. Doldurma Yüzey Oluşturma (Filled Surfaces)
10. Yüzey Silme (Delete Face)
11. Köşeleri Yuvarlatma (Filled)

5- 6.HAFTA:

A. 2D ÇİZİMLERİ
1. Yaprak Özellikleri
2. Standart 3 Görünüş
3. Model Görünüş (Model View)
4. Kesit Görünüş (Kesit Görünüş)
5. Hizalandırılmış Kesit Görünüş (Aligned Section View)
6. Koparılmış (Kısmi) Kesit Görünüş (Broken-Out Section)
7. Detay Görünüş (Deatil View)
8. Kırpma Görünüş (Crop View)
9. Koparılmış Görünüş (Broken View)
10. İzdüşürülmüş Görünüş (Projected View)

B. MONTAJ
1. Montaj Dosyası Açma
2. Bileşenlerin Montaja Ilave Edilmesi
3. Montaj Hizalama
4. Bileşenlerin Taşınması
5. Bileşenlerin Döndürülmesi
6. Bileşenlerin Gizlenmesi ve Tekrar Gösterilmesi
C. FOTOĞRAF İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
1. Parçaları Malzemeyle Kaplama
2. Parçaların Seçilen Bölgesini Malzemeyle Kaplama
3. Kaplamayı Dosyaya Kayıt Etme
4. Sahne Düzenleme
5. Yeni Çıkartma – Kaplama Oluşturma
6. Atanmış Sahne, Malzeme ve Etiketin Silinmesi
7. Görüntü Yazdırma
D. SAC PARÇALARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR
1. Temel Kıvrım Oluşturma(Base Flange)
2. Kenar Kıvrım Oluşturma (Edge Flange)
3. Gönye Kıvrım Oluşturma (Miter Flange)
4. Kenet Kıvrım Oluşturma (Hem)
5. Taslak Objeden Bükme (Sketched Bend)
6. Köşe Kırma, Köşe Budama
7. Sac Parçalarını Düz Hâle Getirme (Flattening Sheet Metal Bends)
8. Köşeleri Kapatma (Closed Corner)
9. Kıvrımları Açma ( Unfold) 
10. Kıvrımları Eski Hâle Getirme (Fold)
11. Açılı Büküm Oluşturma (Jog)
12. Sac Metal Parçaların Görünüşleri (Drawings Of Sheet Metal)
E. HESAPLAMA VE ANALİZLER
1. Koordinat Tanımlama
2. İki Nokta Arasındaki Uzaklık
3. Alan Hesaplama
4. Kütle Özellikleri
5. Özelliklerin Listelenmesi
F. ÇIKTI ALMA İŞLEMLERİ
G. PROGRAM İLE DEĞİŞİK UYGULAMALAR

 

Kimler Katılabilir

En az lise mezunu olanlar

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • Endüstriyel Alanlar,
 • İmalat ve Üretim Firmaları,
 • Proje Firmaları

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • 2 ve 3 boyutlu bilgisayar destekli tasarım uzaktan eğitim programı Teorik:30 saat - uygulama:60 saat toplam 90 Saat - 6 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.