KPSS Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-kpss-hazirlik-kursu
İlk kez kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel adıdır.

A Grubu Kadrolar; A kadrosu ve eğitim Bilimleri Her yıl yapılıyor. Yani iktisat yada öğretmenlik mezunu her yıl sınava girerken Mühendislik mezunu 2 yıl ara ile sınava girebiliyor. Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanırlar.

B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanırlar.


Kurs İçeriği

KPSS Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.
 • Türkçe Konu Dağılımı
  • Sözcükte anlam
  • Cümlede anlam
  • Paragraf (Ana Düşünce , Yardımcı Düşünce) , Paragrafta Yapı , Paragrafta Anlatım Biçimleri
  • Ses Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Dil Bilgisi
  • Anlatım Bozukluğu
 • Matematik – Geometri Konu Dağılımı
  • Temel Bilgiler ve İşlem Yeteneği
  • Temel Kavramlar
  • Sayı Sistemleri
  • Doğal Sayılarda Bölme
  • Bölünebilme
  • Asal Çarpanlara Ayırma
  • OBEB – OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlik ve Sıralama
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
  • Oran – Orantı
  • Denklem Çözme
  • Problemler (Sayı, işçi havuz, hareket, yüzde, karışım, grafik vb.)
  • Kümeler
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon – Kombinasyon
  • Olasılık
  • Üçgende Açı , Alan vb.
  • Çokgenler, Paralel Kenar, Dikdörtgen, Kare, Yamuk-Deltoid, Çember-Daire , Analitik Geometri, Katı Cisimler
 • Vatandaşlık (Anayasa) Konu Dağılımı 
  • Temel Hukuk Bilgileri
  • Devlet ve Devlet Biçimleri
  • Türk Anayasa Tarihi
  • 1982 Anayasası
  • Temel Hak ve Ödevler
  • Yasama
  • Yürütme
  • Yargı
  • İdari Hukuku
  • Türkiye’nin İdari Yapısı
  • Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
  • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
  • Türk-İslam Düşünürleri
 • Coğrafya Konu Dağılımı
  • Dünyanın Şekli, Hareketleri ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
  • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
  • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
  • Grafik ve Tablo Yorumlama
 • Tarih konu içeriği
  • İlk Türk Devletleri ve Kültür – Medeniyet
  • İlk Türk – İslam Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
  • Anadolu Türk Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
  • Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
  • III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etmenler
  • Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
  • Ulusal Kurtuluş Savaşı
  • Atatürk İnkılapları
  • Atatürk’ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri
  • Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar
  • II. Dünya Savaşı


Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğrafÖnkayıt

Diğer

- Ankara KPSS Kursu
- İstanbul KPSS Kursu
- Ankara KPSS Kursu Programı
- İstanbul KPSS Kursu Programı