Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Kursu

unvan-mesleki-egitim-hayvan-kesim-elemani-kasaplik-egitimi-sertifikasi-kursu
Programın amacı, kesim yapacağı yerin şartlarını iyileştiren, küçük ve büyük baş hayvan kesimi yapabilen, derisini yüzebilen, iç organlarını çıkartabilen, etini parçalayabilen ve deriyi tuzlayıp muhafaza edebilen küçük ve büyük baş hayvan kesim elemanı (kasap) yetiştirmektir.

Kurs İçeriği

Hayvan Kesim Elemanı Kursu (Kasaplık) Sertifika Programımız toplam 40 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Kesim yeri hazırlama
  • Küçük baş hayvan kesme
  • Büyük baş hayvan kesme
  • Deri yüzme
  • İç organları çıkartma
  • Etleri parçalama
  • Deriyi tuzlama ve muhafaza etme

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Sertifikası almak isteyenler,
- Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Madde 19-e

199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dinî kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacaktır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 876.-TL idari para cezası uygulanacaktır.

Madde 4-m

Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlardan portör muayenesi bulunanlar görevlendirilecektir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Kursu
- İstanbul Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Kursu
- Ankara Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Sertifikası
- İstanbul Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Sertifikası
- Ankara Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Hayvan Kesim Elemanı (Kasaplık) Kursu Sertifika Programı