Girişimcilik Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-girisimcilik-egitimi-sertifikasi-kursu
Daha çok risk alma, yenilikleri yakalama, fırsatları değerlendirme ve tüm bunların hayata geçirilme süreci olarak tanımlanan girişimcilik, bu tanımdan da anlaşılacağı gibi sadece kişinin kendi işini kurması değil, mevcut işini revize etmesi veya yeni bir sektöre açılması olabilir. Örneğin, yıllardır sektörde olan bir malın üretimine geçilmesi bir girişimcilik örneği değil, fakat sektördeki diğer malı farklılaştırarak sunmak bir girişimciliktir.

Kurs İçeriği

Girişimcilik Kursu Sertifika Programımız toplam 96 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • GİRİŞİMCİLİK
  • Girişimciliğin önemi
   • Girişimcilik deneyimleri
   • Girişimcilik nedir?
   • Girişimcilik size ne kazandırı?
   • Girişimcilik ne gerektiri?
  • Başarılı Girişimcinin Özellikleri
   • Girişimcinin davranışları
   • Girişimcinin kişisel özellikleri
   • Girişimcininen önemli özellikleri
   • Girişimcinin yetişmesi
   • Girişimci seçme modelleri
  • Girişimcinin Temel İşlevleri
   • Yeni mal ve hizmet üretmek
   • Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini yükseltmek
   • Endistüride yeni organizasyonlar kurmak
   • Yeni pazarlara ulaşmak
  • Girişimciyi Diğer İnsanlardan Ayıran Özellikler
   • Kaynaklar hakkında öngörüde bulunmak
   • İş planlamak
   • Girdiler sağlamak
   • Kar sağlamak
 • GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
  • Esnaf
  • Tacir
  • Patron
  • Yönetici
  • Lider
 • GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ
  • Girişimcilik Kültürünün Önemi
  • Girişimcilik Kültürünün Özellikleri
  • Girişimcilik Kültürünün Oluşmasında Güdülenme
  • Girişimcilik Kültürünün Oluşması
 • GİRİŞİMCİLİK RİSKLERİ
  • Risk Nedir?
  • Risk Türleri
  • Risk Nedenleri
  • Riskten Nasıl Korunmalıdır?
 • İŞLETMELERİN KURULUŞU
  • İşletmelerin Amaçları
   • Genel amaçlar
   • Özel amaçlar
  • Kuruluş Karar Süreci
   • Yatırım düşüncesi
   • Fizibilite araştırması
   • Fizibilite ön projesi
   • Değerlendirme ve yatırım kararı
   • Kesin proje
   • Projenin uygulanması
   • Üretime geçiş aşaması
  • İşetmenin Kuruluş Yerinin Seçimi
   • Sanayi işletmeleri için kuruluş yerinin seçimi
   • Perakendeci işletmeler için kuruluş yerinin seçimi
   • Hizmet işletmeleri için kuruluş yerinin seçimi
  • Kapasite Seçimi
   • Kapasite nedir?
   • Kapasite türleri
   • Kapasite kullanım oranı
   • Kapasite maliyet ilişkisi
 • YASAL ŞİRKET MODELLERİ
  • Kişi İşletmeleri
   • Adi şirket
   • Kollektif şirket
   • Komaindit şirket
  • Sermaye İşletmeleri
   • Anonim şirket
   • Limited şirket
   • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
  • Holdingler
  • Kooperatifler
  • Ticari Bilgiler ve Belgeler
  • Kamu Kuruluşları ile İlişkiler
 • PAZAR
  • Pazar Nedir?
  • Karma Pazar (Pazar Bileşimi)
   • Karma pazarın önemi
   • Karma pazarın özellikleri
   • Karma pazarın unsurları
  • Pazar Araştırmasının Amacı
  • Pazar Araştırmasının Yapılışı
  • Talep Tahmini
  • Pazar Araştırma Anketi
  • Pazar Planı
 • PAZARLAMA
  • Pazarlama ve Gelişim Süreci
   • Pazarlama anlayışındaki aşamalar
   • Çağdaş pazarlama yaklaşımı
  • Girişimcinin Yaklaşımları ve Eğilimleri
   • Rekabetçi baskı
   • Girişimcinin geçmişi
   • Kısa dönemli bakış
  • Pazarlama Planı
   • Pazarlama planı anlama
   • Pazarlama planı oluşturma
   • Pazarlama planı rehberi
  • Pazarlama Stratejisi
   • Pazar payını büyütme
   • Pazarı çeşitlendirme
   • Ürün geliştirme
   • Yeni ürünler sunma
 • PAZARLAMA EYLEM PROGRAMI
  • Ürün Kararı
   • Yeni ürün kavramı
   • Ürün-Yaşam eğrisi
   • Marka imajı ve konumlandırma
   • Pazar payının belirlenmesi
  • Fiyat Kararları
   • Fiyatlandırma yöntemi
   • Fiyat stratejileri
  • Dağıtım Kararları
   • Dağıtım kanalı nedir?
   • Tüketim ürünlerinde dağıtım kanalı türleri
   • Endistüriyel ürünlerde dağıtım kanalı türleri
   • Dağıtım kanalının sayısı
  • Tutundurma Kararları
   • Reklam
   • Satışı özendirme
   • Satışçıların işlevleri
   • Satışçıların seçimi
   • Satışçıları denetleme ve değerlendirme
   • Satış tutundurma
   • Halkla ilişkiler ve duyuru
 • FİNANSAL YÖNETİM
  • Finansal Yönetimin Önemi
  • Finansal Yönetimde Temel İlkeler
   • Ekonomiklik
   • Verimlilik
   • Kârlılık
  • Bilanço
   • Aktif varlıklar
   • Pasif kaynaklar
  • Gelir Tablosu
 • ÜRETİM PLANI
  • Üretimin Önemi
  • İş Üretimi
  • Üretim Türleri
   • Mal üretimi
   • Hizmet üretimi
  • Üretim Planlaması
   • Genel üretim planlaması
   • Yeni fabrika
   • Yatırım bilgi formu
  • Üretimin Kalite Kontrolü
   • İşletmenin kalite kontrolü
   • Kalite kontrolü için planlama
   • Kalite kontrol etkinliklerinin organizasyonu
   • Otomatikleşme ve kalite kontrolü
   • Kalite kontrol deneyimlerinin uygulanması
  • Ürün Maliyeti
   • Ürün maliyetinin hesaplanması
   • Ürün maliyetinin analizi
 • KALİTE KAVRAMI
  • Kalitenin Önemi
  • Kalite Güvenliği
  • Kalite Maliyetleri
   • Önleme maliyeti
   • Değerlendirme maliyeti
   • İç ve dış hata maliyetleri
  • Kalite Kontrolü
  • Kalite Çemberi
  • Kalite Sistemi
   • Kalite sisteminin içeriği
   • Hazırlanacak belgeler
   • Denetimler
   • Sistemin bütünleştirilmesi
 • İŞ PLANI
  • İş Planı Nedir?
  • İş Planının Hazırlanması
   • İşin önemi
   • Pazarlama planı
   • Organizasyon planı
   • Finansal plan
  • İş Planının Sınıflandırılması
   • Süreye göre sınıflandırma
   • Etkinlik alanına göre sınıflandırma
  • İş Planı Rehberi
 • İŞ VE İŞ ANALİZLERİ
  • İş Analizlerinin Kullanım Alanları
  • İş Analizleri Süreci
   • Analizi yapılacak işlerin belirlenmesi
   • Soru formunun oluşturulması
   • İşle ilgili bilgilerin toplanması
   • Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
  • İş Tanımları
  • İş Tanımı Formu
  • İş Gerekleri Formu
 • PERSONEL VE İŞE ALMA
  • İşe Alma
   • Personel bulma
   • Personel bulma yöntemleri
   • Personel seçme
  • İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi
   • İşe alıştırma
   • Personel eğitimi
   • İş güvenliği
   • Ücret
  • Performans Planlama
  • Performans Değerlendirme
   • Boyların çizelgesi
   • Kontrol listesi yöntemi
   • Sıralama yöntemi
   • Puan dağıtım yöntemi
   • Zorunlı dağıtım yöntemi
 • GİRİŞİMCİ ADAYLARINA ÖNERİLER
  • Girişimcilik Aşamaları
   • Yatırım hakkında düşünme
   • Yatırım hakkında bilgilenme
   • Başarı için puanlama
   • Hukuksal açıdan değerlendirme
  • Girişimcinin Fon Kaynakları
   • Kredi garanti fonu
   • T.C. Ziraat Bankası
   • Vakıfbank
   • Halkbank
   • Fon kredileri
  • Girişimci Adaylarına Öneriler

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Girişimcilik Sertifikası almak isteyenler,
- Girişimcilik konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Girişimcilik Kursu
- İstanbul Girişimcilik Kursu
- Ankara Girişimcilik Sertifikası
- İstanbul Girişimcilik Sertifikası
- Ankara Girişimcilik Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Girişimcilik Kursu Sertifika Programı