Diksiyon Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-diksiyon-egitimi-sertifikasi-kursu
Dili kullanırken ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebilen ve dili iyi kullanabilen kişidir.

PROGRAMIN AMACI

Bu program ile kursiyerlerin,

1. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramaları,

2. Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamaları,

3. Etkili iletişim becerileri ve sosyal öz güven kazanmaları sağlanacaktır.

Kurs İçeriği

Diksiyon Kursu Sertifika Programımız toplam 32 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1.HAFTA

ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI

 • Etkili İletişimin Temel Kuralları
 • Beden Dili – Ses ve Söz Dizgesi
 • İletişimde Doğru ve Yanlış Davranışlar

KONUŞMA

 • Konuşma Organları(Diyafram, Nefesi Kullanma)
 • Doğru Duruş ve Doğru Nefes Alma Teknikleri
 • Sesin Nitelikleri ve Etkili Ses Kullanımı
 • Konuşma Hızını Ayarlama
 • Anlatım Bozukluklarını Engelleme

TÜRKÇEDE ÜNLÜLER (VOKALLER)

 • Söyleyiş ve Boğumlama
 • Türkçede Ünlüler (Vokaller)/Büyük ve Küçük Ünlü Uyumu
 • Ünlülerle Alıştırmalar

TÜRKÇEDE ÜNLÜLER

 • Ünlü Düşmesi, Ses Kaynaşması ve Daralma Kuralı
 • Ünlülerle Alıştırmalar
 • Türkçede Ünsüzler (Konsonlar)

TÜRKÇEDE ÜNSÜZLER (KONSONLAR)

 • Ünlü – Ünsüz Uyumu
 • Ünsüz Türemesi / Ünsüz Düşmesi / Ulama
 • Alıştırmalar

TÜRKÇEDE ÜNSÜZLER (KONSONLAR)

 • Ünsüzlerin Sınıflandırılması ve Örnekler
 • Ünsüzlerle Uygulamalar / Ünsüz Kusurlarının Giderilmesi
 • Konuşma Temrinleri (Alıştırmalar)

2.HAFTA

SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLAMA

 • Ünlü ve Ünsüzlerin Fonetik Adresleri
 • Doğru Boğumlama Kuralları
 • Boğumlama Alıştırmaları
 • Planlı Konuşma
 • Yaratıcı Konuşma

SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLAMA

 • Söyleyişle İlgili Temel Alıştırmalar
 • Boğumlama Alıştırmaları
 • Söyleyiş ve Boğumlama Kusurlarının Giderilmesi
 • Dil‐Dudak Egzersizi
 • Topluluk Karşısında Konuşma

3.HAFTA

TONLAMA

 • Tonlamanın Önemi ve Örnekler
 • Kelime ve Cümle Vurgusu
 • Doğru Tonlama / Etkili ve İnandırıcı Tonlama

SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 • Yazılışları Aynı Anlamları Farklı Sözcükler
 • Kesmeli Söyleyiş Gerektiren Sözcükler
 • Ses‐Hece Eklemeleri/Düşmeleri

4.HAFTA

İLETİŞİM VE İFADE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 • Yabancı Kökenli Sözcükler
 • Telefonla Doğru ve Etkili İletişim
 • Yüz Yüze İletişim

ETKİLİ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ VE İMAJ

 • Etkili Dinleme
 • Beden Dilinin Evrensel ve Yöresel Normları
 • İmaj ve Kimlik

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Diksiyon Sertifikası almak isteyenler,
- Diksiyon ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Diksiyon Kursu
- İstanbul Diksiyon Kursu
- Ankara Diksiyon Sertifikası
- İstanbul Diksiyon Sertifikası
- Ankara Diksiyon Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Diksiyon Kursu Sertifika Programı