Avcılık Kursu Ankara

unvan-mesleki-egitim-avcilik-egitimi-sertifikasi-kursu
Avcı eğitimi kurs programının hazırlanmasında; tarihsel sürecin başlangıcından bu yana, avlanmaktan beklenenin öldürmek olmadığı, silahların etkinliği arttıkça insanoğlunun av hayvanlarının rakibi olarak kendine özgü iradesine sınırlamalar getirmesi, ülkemizde avcılığın temel sorunu olan eğitim ve öğretim eksikliğinin giderilmesi hedeflenmiştir.

Avcı eğitimi sertifikası almadan avlanamazsınız.

Lisanslı uzman kadromuzla; av silahları, av köpekleri, av hayvanları, avda ilk yardım, avlanma süreleri, avlanma bölgeleri, av yasakları, avlanma limitleri, avlanma pulu alma ve ruhsat çıkarma işlemleri gibi avcılık ile ilgili tüm soru ve sorunlarınıza çözüm sunuyoruz.

2016 - 2017 Merkezi Av Komisyonu (MAK) kararlarını görmek için tıklayınız...

Kurs İçeriği

Avcılık Eğitimi Kursu Sertifika Programımız toplam 32 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması
 • Avcılığın tarihi, felsefesi, psikolojisi ve özü
 • Avcılıkta ahlaki değerler
 • Yurdumuzda av hayvanları
 • Av silahları ve uygulaması
 • Av köpekleri ve avda kullanılan yırtıcılar
 • Av için gerekli bilgiler
 • Sağlık bilgisi
 • Avcılıkla ilgili mevzuat

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Avcılık Sertifikası almak isteyenler,
- Avcılık tutkusu olanlar.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt
Avcılık işlemleri


Avcılık Sertifikası Alma 

Avcılık yapılabilmeniz için, öncelikle Avcı Eğitimi Sertifikası almanız gereklidir, bunun için gerekli belgeleri temin ederek kurumumuza başvurabilirsiniz.

Ruhsat Çıkarma İşlemleri
 1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan bir adet ikametgah belgesi.
 2. Açıklamalı nüfus kayıt örneği
 3. Herhangi bir sağlık ocağından alacağınız ve üzerinde “Akıl hastalığı veya psikolojik ve nörolojik yönden silah taşımasında engel hali bulunmamaktadır” şeklinde açıklama olan bir sağlık raporu.
 4. Sabıka kaydı.
 5. Vergi dairesine ya da ilçe mal müdürlüklerine yatıracağınız harca ilişkin makbuz
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No bulunması zorunludur.)
 7. 5 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yukarıda istenilen belgeler hazırlandıktan sonra yarım karton dosyaya konularak bir adet dilekçeyle il ilçe merkezlerinde Emniyet Müdürlüğü ruhsat masasına müracaat edilir.

( Dilekçe örneğini buradan indirebilirsiniz. )

Ruhsat masasından satın alma belgesi alındıktan sonra tüfek bayiden satın alınır ve tüfek faturasıyla birlikte ruhsat masasına götürülür. Son olarak tüfeğin seri numarası , çapı ve markası ruhsata işlenerek şahsa teslim edilir. Kişiler aynı ruhsata 6 adet tüfek işletebilme hakkına sahiptir.

Avlanma Belgesi Almak İçin

 1. Avcılık Sertifikası
 2. Tüfek ruhsatı aslı (yivsiz) ve fotokopisi
 3. İkametgah
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf
 6. Vergi dairesi makbuzu (Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine 9148 nolu hesaba yatırılan harç bedeli)
 7. Dernek üyesi olanlar için 135,50 TL, dernek üyesi olmayanlar için 148.10 TL
 8. O yılın  dernek üye dekontu ( üye olmayanlar dekont götürmeyecek.)
 9. Bu belgelerle birlikte Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
Avlanma Pulu Almak Için Gerekli Belgeler

Av sezonunda Ziraat Bankası hesabına yatırılan avlanma pul bedeli dekontu ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek  avlanma pulu  alınabilir.

2012 - 2013 Av Sezonu Avlanma (Pul) Bedelleri

İl Genelinde;

Kulüp üyeleri için : 50 TL.

Kulüp üyesi olmayanlar için : 100 TL.

Türkiye Genelinde;

Kulüp üyeleri için : 110 TL.

Kulüp üyesi olmayanlar için : 220 TL.

21.09.2013 tarihi saat 17.00 ye kadar bu bedeller geçerlidir. Bu tarih ve saatten sonra ise;

İl Genelinde;

Kulüp üyeleri için : 80 TL.

Kulüp üyesi olmayanlar için : 150 TL.

Türkiye Genelinde;

Kulüp üyeleri için : 150 TL.

Kulüp üyesi olmayanlar için : 300 TL.

2012 -2013 Av sezonunda iyi avlar dileriz.

Önemli Not : Avlanma bedeli ödeme tarihleri geçmiş ise, ücretler %50 zamlı tahsil edilir.

 Çalıştığımız derneklerimiz ve av bayilerimiz

 1. Ankara İli Avcılar Ve Atıcılar Spor Derneği
 2. Ankara Hüseyingazi Avcılar Ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği
 3. Altınpark Avcılar ve Balıkçılar Derneği
 4. Keçiören Avcılar Spor Derneği
 5. Emniyet Av Bayii
 6. Barbaros Av Bayii (Yenimahalle Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği)
 7. Kırıkkale Avcılar Derneği
 8. Silahçı Fikri Av Bayii
 9. Polatlı Avcılar Derneği
 10. Avcılar Pazarı
 11. Çubuk Avcılar Derneği
 12. Dabanlı Av Bayii Afyon
 13. Esilah Av Malzemeleri

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Avcılık Kursu
- İstanbul Avcılık Kursu
- Ankara Avcılık Sertifikası
- İstanbul Avcılık Sertifikası
- Ankara Avcılık Kursu Sertifika Programı
İstanbul Avcılık Kursu Sertifika Programı