Arıcılık Kursu

unvan-mesleki-egitim-ari-yetistiriciligi-aricilik-kursu
Arıcılık Kursu (Arı Yetiştiriciliği Eğitimi)
Arı yetiştiricisi; Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, arılı kovan hazırlama, ana arı, oğul arı ve arı ürünleri üretme, arı kolonisinin bakım, beslenme, arı ürünleri hasadı, arıcılık araç, gereç ve ekipmanlarının bakım ve  onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. 

BU EĞİTİM PROGRAMI ARICILIK DERNEKLERİ VE ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN VERİLMEKTEDİR.

Kurs İçeriği

Arı Yetiştiriciliği (Arıcılık) Kursu Sertifika Programımız toplam 72 saat/ 9 gün olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Arı ırkları ve özellikleri
  • Arıcılık için gerekli araç  ve gereçler
  • Mevsimsel bakım ve kışlatma
  • Arı ihtiyaçları ve ek besleme yapmak
  • Arı ürünlerinin üretimi-hasadı
  • Ana arı yetiştiriciliği
  • Ballı bitkiler ve gezginci arıcılık
  • Arı sağlığı ve zararlıları ile mücadele

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- En az 14 yaşını tamamlamış olanlar,
- Arıcılık Sertifikası almak isteyenler,
- Arıcılık alanında kendisini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Kursa katılım için sağlık raporu (Aile Hekimliklerinden alınabilir.)

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği)  Kursu
- Ankara Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği) Sertifikası
- Ankara Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği) Eğitimi
- İstanbul Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği)  Kursu
İstanbul Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği) Sertifikası
- İstanbul Arıcılık (Arı Yetiştiriciliği) Eğitimi