Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu

unvan-mesleki-egitim-betonarme-demir-kalipcilik-caticilik-egitimi-sertifikasi-kursuBetonarme Demir, Kalıp ve Çatıcı, projedeki ölçü ve şekillerde demir hazırlama, kalıp üzerine döşeme ve bağ atma işlemlerini, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde sağlık ve güvenlik şartlarına uygun olarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kurs İçeriği

Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu Sertifika Programımız toplam 40 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
  • Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Sertifikası almak isteyenler,
- Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

T.C. İş Kanunu 4857/ 85;

On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler “ tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu
- İstanbul Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu
- Ankara Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Sertifikası
- İstanbul Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Sertifikası
- Ankara Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık Kursu Sertifika Programı