Santralist Yetiştirme Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-santralist-yetistirme-sertifikasi-kursu
Tesisin tüm haberleşme işlerini uluslararası standartlara ve işletme prosedürlerine uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişidir.

KPSS ile Memur atamalarında istenilen Santral Elemanı yetiştirme sertifikası özellikle son yıllarda memur alımlarında adaylardan zorunlu olarak istenmektedir. Santral Memuru olarak atanmak isteyen adaylar atama tarihinden önce bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Kurs İçeriği

Santralist Yetiştirme Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Kişisel Bakım
  • Ön Büro Organizasyonu
  • Telefon Hizmetleri
  • Yabancı Dil Kuralları
  • Yabancı Dilde İletişim

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Santralist Yetiştirme Sertifikası almak isteyenler,
- Santralist Yetiştirme konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Santralist Yetiştirme Kursu
- İstanbul Santralist Yetiştirme Kursu
- Ankara Santralist Yetiştirme Sertifikası
- İstanbul Santralist Yetiştirme Sertifikası
- Ankara Santralist Yetiştirme Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Santralist Yetiştirme Kursu Sertifika Programı