İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu

unvan-mesleki-egitim-insan-kaynaklari-yonetimi-egitimi-sertifikasi-kursu
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY), işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültürüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yönetim anlayışıdır.

İKY, bir işletmede işgücünü etkin bir şekilde oluşturmak, geliştirmek ve devam ettirmek için, kanunî çerçevede ve çevre şartlarına da uygun bir biçimde ortaya konan faaliyetlerin bütünüdür.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİMİZDE UZAKTAN EĞİTİM SEÇENEĞİMİZ VARDIR.
BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ !!!


Kurs İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Sertifika Programımız toplam 80 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1. Hafta: Tarihçe ve Planlama

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Özellikleri ve Amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon İçindeki Yeri
 • Planlama
  • İnsan Kaynakları Planlamasının Önemi ve Gereği
  • Planlamanın Amaçları ve Aşamaları

2. Hafta : İş Analizi ve Personel Seçimi

 • İş Analizinde Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri
 • Görev Tanımı
 • İş Şartnamesi
 • Personel Seçimi
  • İş Gücü Gereksiniminin İç ve Dış Kaynaklardan Sağlanması
  • İs Gücü Gereksiniminin Duyurulması

3. Hafta : Yerleştirme, Geliştirme ve Eğitim

 • Sınavlar / Testler
 • Mülakat Süreci
 • Adayların Seçimine Karar Verilmesi ve Yerleştirilmesi
 • Geliştirme ve Eğitim
  • Eğitim ve Önemi
  • Eğitim Türleri
  • Eğitim Yöntemleri

4. Hafta : Kariyer Planlama, Geliştirme ve Performans Değerlendirme

 • Kariyer Planlamanın Önemi
 • Kariyer Planlamanın Etkileri
 • Kariyer Geliştirme ve Önemi
 • Performans Değerleme
  • Performans Değerleme Nedir?
  • Performans Değerlemenin Gereği ve Önemi
  • Performans Değerleme Yöntemleri
  • Performans Değerleme Sonuçlarının Kullanımı

5. Hafta : Ücretlendirme ve Yönetim-Sendika İlişkileri

 • Ücretlendirme ile İlgili Kavramlar
 • Ücret Tasarımı
 • Ücret Türleri
 • Teşvik Programları
 • Yönetim-Sendika İlişkileri
  • Kavramlar
  • Sendikanın Yönetime Etkisi
  • Toplu Pazarlık ve Süreci

6. Hafta : Motivasyon ile Personel Yönetimi ve İdari İşler

 • Motivasyonun Tanımı ve Önemi
 • Şirket İçi Pazarlama Yoluyla Çalışanların Elde Tutulması
 • Özendirme Araçları
 • Personel Yönetimi ve İdari İşler
  • Çalışma Süreci
  • İsten Ayrılma-Ayırma Durumu
  • İdari İslerin Organizasyon İçerisindeki Yapısı

7. Hafta : Liderlik ve İletişim

 • Liderin Nitelikleri
 • Liderlik Türleri
 • Kazan-Kazan Yöntemi
 • Takim Sinerjisi
 • İletişim
  • İletişim Kavramı ve Süreci
  • Örgütsel İletişimin Amaçları
  • Örgütsel İletişim Türleri

8. Hafta : Stres, Kriz, Zaman ve Toplam Kalite Yönetimi

 • Stres Yönetim
  • Stresin Çalışanlara Etkisi
  • Stresin Yönetilmesi
 • Kriz Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası almak isteyenler,
- İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanuna göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
- İstanbul İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu
- Ankara İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası
- İstanbul İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifikası
- Ankara İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Sertifika Programı
- İstanbul İnsan Kaynakları Yönetimi Kursu Sertifika Programı