Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-halkla-iliskiler-ve-buro-personeli-yetistirme-sertifikasi-kursu
Çalıştığı işletmenin personel kayıtlarını tutan, özlük ve idari işlemleriyle ilgili her türlü yazışma, dosya takibi ve ilgili diğer işleri yapan kişidir.

Kurs İçeriği

Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • 1.HAFTA
  • Halkla ilişkilerin Temel Kavramları
  • Halkla ilişkiler Çalışmalarının Amacı
  • Halkla ilişkilerde Hedef Kitle
  • Reklam ve Halkla İlişkiler
  • Halkla ilişkilerde Yöntemler ve Araçlar
  • Sağlıklı iletişim Karşılıklı Yararları
  • Halkla ilişkilerde Etik Davranmak
 • 2.HAFTA
  • Hedef ve Yöntem Saptama, Planlama, Bütçe
  • Uygulama ve Değerlendirme
  • Halkla İlişkiler ve Psikoloji
  • Özel Öğretim Kurumlarında Yönetici ve Personel Profili
  • Tanıtım ve Sunum Uygulaması
  • Haberciliğin Halkla İlişkilere Katkıları
  • Özel Öğretim Kurumlarında Karşılaşılan Öğrenci Sorunları
 • 3.HAFTA
  • Halkla İlişkiler Açısından Velilerin Genel Özellikleri
  • Hedefe Uygun Halkla İlişkiler Planlaması
  • Öğrencilerin Genel Davranış Şekilleri
  • Kriz ve Risk Yönetimi
  • Yüz Yüze İlişkiler
  • Telefonda Konu ma
  • İletişimde İkna Etme Yöntemleri
  • Beden Dili ve Konuşmanın Veli Üzerindeki Etkileri
 • 4.HAFTA
  • Doğru Konuşma Kuralları
  • Dış Görünüm
  • Dinleme ve Özetleme
  • Özel Öğretimde Kampanya Türleri
  • Halkla İlişkilerde Eleştirel Bakış, Kendini Geliştirmenin Yararları
  • Öğrencilerde Ergenlik Dönemi Sorunları
  • Kurum Yöneticilerinin Verebileceği, Dosyalama, Raporlama ve Arşivleme Görevleri

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Sertifikası almak isteyenler,
- Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu
- İstanbul Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu
- Ankara Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Sertifikası
- İstanbul Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Sertifikası
- Ankara Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Halkla İlişkiler ve Büro Personeli Yetiştirme Kursu Sertifika Programı