Halkla İlişkiler Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-halkla-iliskiler-egitimi-sertifikasi-kursu
Halkla ilişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur.

Temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Kısa tanımıyla, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri, pro-aktif ve re-aktif olarak sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetlerdir. Bilinen adıyla "PR" olarak ifade edilmektedir.


Halkla ilişkiler işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Kurs İçeriği

Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programımız toplam 120 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci
  • Halkla ilişkiler temel kavramı/nitelikleri
  • Reklam ve halkla ilişkiler
  • Propaganda ve halkla ilişkiler
  • Lobicilik ve halkla ilişkiler
  • Hedef kitlelerin amaçlarının Tespiti
  • Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uyguluma planının yapılması
  • Bütçeler- masraflar
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
  • Kurumsal konumlandırma
  • Kriz İletişimi yönetimi
  • Değişim yönetimi ve iç iletişim
  • Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
  • Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi lider iletişimi
  • Kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması
  • Doğru mesaj, Doğru İmaj
 • Medya İlişkileri Yönetimi
  • Medya dediğimiz Nedir? Medya Neden bu kadar önemli?
  • Medya ile ilişkilerden ne anlıyoruz? İlişki mi? İletişim mi?
  • Medya tarafında hayat nasıl akıyor?
  • Türk medyasının yapısı ve özellikleri, dünya medyasından farklılıkları
  • Güncel gelişmeler
  • Medya ile İyi ilişkiler nasıl yapılandırılır?
  • Medya ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
  • İyi bir medya stratejisi nasıl hazırlanır, neler olmalıdır?
  • Başarılı uygulamalardan örnekler
 • Kişisel Marka Yönetimi
  • Marka ve pazarlama kavramlarının netleştirilmesi
  • Örnek "marka" çalışması
  • Markamızı konumlandırmak ve ifade etmek
  • Hedef kitleye ulaşmak için doğru stratejiyi kurmak
  • Markamızı güçlendirmek ve zenginleştirmek
  • Güncel pazarlama tekniklerinin kişisel markamıza uyarlanması
  • İletişimde renk, giyim ve etiketin önemi
  • İletişimde kültürel farklılıklar
  • Markanın devamlılığı için iletişim
 • Müşteri çeşitleri
  • Hedefe uygun halkla ilişkiler planlaması
  • Davranış şekilleri
  • Değer yargılar
  • Motivasyon
  • Yüz yüze ilişkiler
  • Telefonda konuşma
 • Halkla İlişkiler Alanında Başarılı Bir Kariyer
  • Nereden başlamalı? Nereye doğru nasıl adımlar atmalı?
  • Başarılı bir kariyere giden yolda bekleyen sürprizler, yerine getirilmesi gereken olmazsa olmazlar…

Kimler Katılabilir

- En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Halkla İlişkiler Sertifikası almak isteyenler,
- Halkla İlişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Halkla İlişkiler Kursu
- İstanbul Halkla İlişkiler Kursu
- Ankara Halkla İlişkiler Sertifikası
- İstanbul Halkla İlişkiler Sertifikası
- Ankara Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Halkla İlişkiler Kursu Sertifika Programı