Yönetici Sekreterlik Kursu

unvan-mesleki-egitim-yonetici-sekreterligi-egitimi-sertifikasi-kursu
Yönetici Sekreteri; kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro yönetimi, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, belge hazırlama, dosyalama işlemlerini yürütme, sunum yapma, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 

Kurs İçeriği

Yönetici Sekreterlik Kursu Sertifika Programımız toplam 600 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • 1.HAFTA
  • Ekonomik yaşam ve işletme
  • Genel hukuk tanımı dalları ve kaynakları
  • İletişim süreci nedir? 
  • İletişimde kullanılan sistemler ve rolleri
  • İnsan ilişkileri
  • Bilgisayarda 10 parmak klavye öğrenme ve yazmaya hazırlık
  • Mesleki İngilizce (iletişim)
 • 2.HAFTA
  • Yönetim ve işlevleri
  • Genel hukuk tanımı yasalaştırılması ve uygulanması
  • Büro yönetimi ve yöneticisi
  • İletişim süreci ve insan, insanın olmadığı iletişim
  • Kurumsal ilişkiler
  • Klavyede temel sıra tuşları, vuruş alıştırmaları
  • Dil ve toplum ilişkisi
  • Mesleki İngilizce (iletişim)
 • 3.HAFTA
  • Yönetsel işlevler
  • Haklar kavramı. Hakların kazandırılması ve kaybettirilmesi
  • Büro sistemleri
  • Ben ve toplum
  • Kurumsal ilişkiler
  • Dördüncü parmak tuşları
  • Dil ve toplum ilişkisi
  • Mesleki İngilizce (iş toplantısı organizasyonu)
 • 4.HAFTA
  • Kurumsallaşma
  • Hakların korunması
  • Büroda yönetsel faaliyetler
  • Kendini algılama ve bilme
  • Kişiler arası iletişim
  • Klavye ile yazmaya hazırlık ve teknik alıştırmalar
  • Türk dilinin yapısı
  • Mesleki İngilizce (İş toplantı ve organizasyonu)
 • 5.HAFTA
  • Yöneltme ve etkileme
  • Kişiler hukuku
  • Büro çevresinin örgütlenmesi
  • İletişim çevresi
  • Konuşma ve karşılık verme
  • Klavyede noktalama işaretlerinin kullanılması
  • Konuşma dili ve yazı dili
  • Mesleki İngilizce (Not tutma)
 • 6.HAFTA
  • Yönetimde kontrol
  • Kişiler hukuku
  • Büronun örgüt yapısı ve bölümlere ayrılması
  • İletişim çevresi
  • Duygular ve ilişkiler
  • Rakam tuşlarının kullanılması
  • Konuşma dili ve yazı dilli
  • Mesleki İngilizce (İş soruşturması yapmak)
 • 7.HAFTA
  • Bağlantı süreçleri
  • Kişiler hukuku
  • Büro işlerinin örgütlenmesi
  • Enformasyon
  • Mesaj ve mesaj gönderme
  • Sembol tuşlarının kullanımı
  • Yazım uygulamaları
  • Mesleki İngilizce (iş soruşturması yapmak)
 • 8.HAFTA
  • İletişim
  • Borçlar hukuku
  • Büro personelinin örgütlenmesi
  • Enformasyon
  • Gürültü ve kontrol
  • Klavye kullanımında hata türleri ve hızlı çalışma
  • Yazım uygulamaları
  • Mesleki İngilizce(Kurallar)
 • 9.HAFTA
  • Eşgüdümleme
  • Borçlar hukuku
  • Bürolarda iş planlama ve programlama
  • İletişim ilişkileri
  • Strateji geliştirme
  • Okuyarak ve dinleyerek doğru ve hızlı yazma
  • Türkçe’nin bugünkü durumu
  • Mesleki İngilizce (Kurallar)
 • 10.HAFTA
  • İşletmenin işlevleri
  • Ticari işletme hukuku
  • Bürolarda iş basitleştirme teknikleri
  • İletişim ilişkileri
  • Güven, yakınlık ve güç ilişkileri
  • Kelime işlemcide marjların kullanımı
  • Dildeki yabancı sözcükler
  • Mesleki İngilizce (Kurallar)
 • 11.HAFTA
  • İşletmenin işlevleri
  • Şirketler hukuku
  • Büro formlarının yönetimi
  • Kişilerarası iletişim ve konuşmanın ötesi
  • İlişki kurma
  • Tablo, duyuru ve memorandum hazırlama
  • Dil kullanımındaki yanlışlar
  • Mesleki İngilizce (Kurallar)
 • 12.HAFTA
  • İşletmenin işlevleri
  • Ticari senetler
  • Bürolarda dosyalama
  • İletişim ve ilişkiler
  • Kurumsal sorunlar ve çözüm yöntemleri
  • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
  • Anlatım biçimleri
  • Mesleki İngilizce (Mektuplar)
 • 13.HAFTA
  • Pazarlama karması öğeleri
  • İdari yargı
  • Bürolarda arşivleme
  • İletişim ve ilişkiler
  • Kurumsal sorunlar ve çözüm yolları
  • İş mektupları hazırlama
  • Anlatım biçimleri
  • Mesleki İngilizce (Davetler)
 • 14.HAFTA
  • İşletmenin işlevleri
  • İcra hukuku
  • Bürolarda sistem iyileştirme
  • İlişki sorunlarında alternatifler
  • İş mektubu ve zarf yazma
  • Anlatım uygulamaları
  • Mesleki İngilizce (Davetler)
 • 15.HAFTA
  • İşletmenin işlevleri
  • Bireysel iş ve sosyal güvenlik hukuku
  • Büro otomasyon
  • Hızlı ve doğru yazma alıştırmaları
  • Değerlendirme
 • 16.HAFTA
  • Yönetici kimdir?
  • Yazılı ve sözlü iletişim
  • Yönetici sekreterinin yönetimdeki yeri ve önemi
  • Bilgisayar kullanımına giriş
  • Halkla ilişkiler ve tarihçesi
  • Yazılı anlatım türleri
  • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)
 • 17.HAFTA
  • Yönetim sorunları
  • Yazıların niteli ve nicel analizi
  • Yönetici sekreterinin yönetsel beklentileri
  • Paket programlar ve uygulama kavramları
  • Halkla ilişkiler kavramı
  • Yazılı anlatım türleri
  • Mesleki İngilizce (Rapor yazma)
 • 18.HAFTA
  • Yönetimde Z Teorisi
  • Yazışmanın tanımı ve türleri
  • Yönetici sekreterinin kendini, yöneticiyi ve kurumu tanıması
  • İşletim sistemi nedir?
  • İletişim süreci ve halkla ilişkiler
  • Sözlü anlatım türleri
  • Mesleki İngilizce (istatistiklerin okunması)
 • 19.HAFTA
  • Zaman yönetimi
  • Yazıya hazırlık
  • Yönetici sekreterinin nitelikleri ve işlevleri
  • Windows 7
  • Halkla ilişkilerin felsefesi
  • Sözlü anlatım türleri
  • Mesleki İngilizce (Grafiklerin yorumlanması)
 • 20.HAFTA
  • Zaman yönetimi
  • Yazının taslak anahatlarının hazırlanması
  • Yönetici sekreterlikte yüz yüze ilşkiler
  • Kopyalama – silme
  • Halkla ilişkilerde nitelikler, sorumluluk ve etil ilişkisi
  • Türkçe’nin ses yapısı
  • Mesleki İngilizce (Şikayet mektupları)
 • 21.HAFTA
  • Planlama ve yönetim
  • Etkili ifadelendirme ipuçları
  • Telefonla görüşme yöntemleri
  • Kelime işlemci
  • Halkla ilişkilerde araştırma- özel sektörde halkla ilişkiler
  • Etkili ve güzel konuşma
  • Mesleki İngilizce (Aracılık yapmak)
 • 22.HAFTA
  • Kalite ve toplam kalite yönetimi
  • Sayfa düzeni
  • Yönetici sekreterlikte büro verimliliği
  • Yardım menüsünün kullanımı
  • İşletme kültürü ve halkla ilişkiler ve araçları
  • Etkili ve güzel konuşma
  • Mesleki İngilizce (Özür mektupu)
 • 23.HAFTA
  • Toplam kalite yönetimi
  • Rapor içeriği
  • Not, mesaj alma, iletme ve izleme
  • Birden fazla dokümanla çalışma
  • Halkla ilişkiler türleri ve yöntemleri
  • Diksiyon çalışmaları
  • Mesleki İngilizce (iş tanımları)
 • 24.HAFTA
  • İmaj ve vizyon yönetimi
  • Rapor yazımında sayfa düzeni
  • Evrak denetimi
  • Elektronik tablolama
  • Halkla ilişkilerin fonksiyonları ve yöntemleri
  • Diksiyon çalışmaları
  • Mesleki İngilizce (iş tanımları)
 • 25. HAFTA
  • Öğrenen örgütler
  • Aktarmalar ve kaynak gösterme
  • Zaman yönetimi
  • Dosya işlemleri
  • Halkla ilişkiler ve imaj (reklam)
  • Beden dilinin etkili kullanımı
  • Mesleki İngilizce (iş tanımları)
 • 26.HAFTA
  • Değişim mühendisliği
  • Çizelge ve şekiller
  • Randevuların saptanması
  • Elektronik tablolama programlarında formüller
  • Halkla ilişkilerin kurumsal imaja etkisi ve danışmanlık fonksiyonları
  • Etkili ve güzel konuşma
  • Mesleki İngilizce (Tercüme)
 • 27.HAFTA
  • Kariyer yönetimi
  • Raporun yazılması ve çoğaltılması
  • Konuk kabulleri ve büro hostesliği
  • Formüllerin kopyalanması ve çıktı alma
  • Halkla ilişkiler, medya ve lobicilik
  • Etkili ve güzel konuşma
  • Mesleki İngilizce (Tercüme)
 • 28.HAFTA
  • Stres yönetimi
  • Kısa notlar ve tutanaklar
  • Seyahatlerin organize edilmesi
  • Bilgisayar ağları
  • Halkla ilişkiler ve medya
  • Grup iletişiminde dil kullanımı
  • Mesleki İngilizce (Tercüme)
 • 29.HAFTA
  • Kriz ve kriz yönetimi
  • Özgeçmiş yazıları
  • Yönetici sekreterin toplantıları düzenlemesi
  • Ağ kaynaklarını paylaşılması
  • Sponsorluk nedir? Kamuda halkla ilişkiler
  • Grup iletişiminde dil kullanımı
  • Mesleki İngilizce (Tercüme)
 • 30. HAFTA
  • Kurum içi sorunlar
  • Stres yönetimi
  • İnternet
  • Değerlendirme

Kimler Katılabilir

- En az ilköğretim seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- İnşaat Kalıpçılığı Sertifikası almak isteyenler,
- İnşaat Kalıpçılığı konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az ilköğretim seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Yönetici Sekreterlik Kursu
- İstanbul Yönetici Sekreterlik Kursu
- Ankara Yönetici Sekreterlik Sertifikası
- İstanbul Yönetici Sekreterlik Sertifikası
- Ankara Yönetici Sekreterlik Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Yönetici Sekreterlik Kursu Sertifika Programı