Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-temel-sekreterlik-hizmetleri-egitimi-sertifikasi-kursu
Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge düzenleme ve dosyalama işlemleri organize etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Kurs İçeriği

Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu Sertifika Programımız toplam 344 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • Sosyal Hayatta İletişim
 • Randevu ve Konuk Kabulü
 • F Klavye -1
 • F Klavye -2
 • Telefonla İletişim
 • Yazı Biçimleme
 • Dosyalama Hareketleri
 • Dosyalama Sistemi
 • İş Mektubu
 • Belge Akışı
 • Büro Düzenleme

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Temel Sekreterlik Hizmetleri Sertifikası almak isteyenler,
- Temel Sekreterlik Hizmetleri ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu
- İstanbul Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu
- Ankara Temel Sekreterlik Hizmetleri Sertifikası
- İstanbul Temel Sekreterlik Hizmetleri Sertifikası
- Ankara Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Temel Sekreterlik Hizmetleri Kursu Sertifika Programı