Yedieminlik Kursu (İstanbul ve Ankara)

unvan-mesleki-egitim-yedieminlik-egitimi-sertifikasi-kursu
Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından el konulan hacizli araç (menkul) veya gayrimenkullerin yediemin menkul depoları ve yediemin otoparklarına teslim alan kişidir.

Kurs İçeriği

Yedieminlik Kursu Sertifika Programımız toplam 176 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

  • Bilgisayarla İletişim
  • Hukuk Terminolojisi
  • Anayasal Hak ve Sorumluluklar
  • Dava Hizmetleri
  • İş Planı
  • Belge Akışı
  • Yediemin İşlemleri

Kimler Katılabilir

- En az okur yazarlık seviyesinde diploma sahibi olanlar,
- Yedieminlik Sertifikası almak isteyenler,
- Yedieminlik ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az okur yazarlık seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

Hukuksal

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Güncelleniyor...

Diğer

- Ankara Yedieminlik Kursu
- İstanbul Yedieminlik Kursu
- Ankara Yedieminlik Sertifikası
- İstanbul Yedieminlik Sertifikası
- Ankara Yedieminlik Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Yedieminlik Kursu Sertifika Programı