Veri Sahibi Başvuru Formu


VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

Veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11’inci maddesi çerçevesinde yapılacak başvuruları daha hızlı ve sağlıklı değerlendirebilmek amacıyla Ünvan Eğitim Danışmanlık Yay. Çağ. Merk. Paz. Tic. Ltd. Şti  (“Ünvan”) tarafından işbu Başvuru Formu oluşturulmuştur.

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı mesai gün ve saatleri içerisinde Ünvan’ın 0312 433 6671 numaralı telefon numarasından ulaşarak bize iletebilirsiniz.

İşbu Başvuru Formu’nu doldurmadan önce, www.unvankurslari.com.tr adresinde yer alan Ünvan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuyarak Ünvan ’ın veri işleme faaliyeti ve KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınız konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

KVK Kanunu Madde 11’de belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde,işbu Başvuru Formu’nu doldurmalı ve IV numaralı başlık altında belirtilen ekleri ile birlikte,

         (i)         Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:61/13 Çankaya/ANKARA adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya

        (ii)        Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bul. No:61/13 Çankaya/ANKARA adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya

       (iii)       Formu, Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzanız ile göndermelisiniz.

Lütfen aşağıda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru şekilde sağlamaya özen gösterin. İşbu Başvuru Formu’nda talep edilen bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz şekilde sağlamanız, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Adı ve Soyadı                                   :

T.C.Kimlik Numarası                      :

Adresi                                                 :

Telefon Numarası                          :

Elektronik Posta Adresi                               :

Lütfen Ünvan ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa İkiler ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz merkez/mağaza bilgisini yazınız.

Müşteri

 

İş Ortağı

 

Çalışan

 

Ziyaretçi             

 

İş Başvurusunda Bulunan           

 

Diğer (________________)                         

 

 

Lütfen kişisel verilere ilişkin talep veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X)ile işaretlemek suretiyle belirtiniz.İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte Ünvan'a iletmeniz gerekecektir.

Talep

Seçim

Sağlanması Gerekli Bilgi/Belge

Kişisel verilerimin İkiler tarafından işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

İşlendiğini düşündüğünüz belirli bir veri varsa,lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

İkiler tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.

 

Hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istediğiniz belirli bir veri varsa,lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

İkiler tarafından kişisel verilerimin işlenmesi durumunda kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların İkiler tarafından amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa,lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

İkiler tarafından kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda İkiler tarafından kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 

Talebinize konu belirli bir veri varsa, lütfen bu tablo sonunda bırakılan boşlukta belirtiniz.

İkiler tarafından eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Lütfen eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğünüz kişisel verinizi ve nasıl düzeltilmesini istediğinizi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve düzeltme talebinizi doğrulayan nüfus cüzdanı fotokopisi, fatura, ikamet belgesi gibi belgeleri işbu Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.

 

Lütfen işlenme sebebinin neden ortadan kalktığını düşündüğünüzü, silinmesini/yok edilmesini istediğiniz veriyi bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici diğer bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

İkiler tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.

 

Lütfen otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini düşündüğünüz verilerinizi ve aleyhinize olduğunu düşündüğünüz sonucu bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya Form ekinde belirtiniz ve varsa talebinizi tevsik edici bilgi/belgeleri Form ekinde iletiniz.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın tazminini talep ediyorum.

 

Lütfen kişisel verilerinizin neden kanuna aykırı olarak işlendiği kanaatinde olduğunuzu, kanuna aykırı işleme faaliyeti ve uğradığınız zarar ile birlikte bu tablo sonunda bırakılan boşlukta veya form ekinde belirtiniz. Form ekinde talebinizi destekleyen/tevsik eden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu veya mahkeme kararlarını da iletebilirsiniz.

Lütfen yukarıda belirttiğiniz taleplerinize dair istenen bilgileri ve Form ekinde ilettiğiniz belgeleri aşağıda belirtiniz.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Başvurunun Sonuçlandırılması ve Başvuru Sonucunun Bildirimi

Ünvan talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki yanıtlar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine yönelik bir tercihiniz varsa,bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

 

Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

 

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Unvan’ ın talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya Ünvan nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: